Hoppa till huvudinnehållet

Ingen industrimark kvar i Högbergstorp för intressenter

Publicerad:
Behov finns att utöka Högbergstorps industriområde i Degerfors och nu ska konsulter anlitas för att se vad som behövs för att detaljplanera området.
Behov finns att utöka Högbergstorps industriområde i Degerfors och nu ska konsulter anlitas för att se vad som behövs för att detaljplanera området. Foto: Anna-Stina Tallmyren

För framförhållningens skull ska nu detaljplaner för Högbergstorps industriområde tas fram. I nuläget finns ingen planlagd mark kvar att erbjuda nya intressenter som vill etablera sig.

Kommunstyrelsen beslutade nyligen tillskjuta 400 000 kronor till serviceförvaltningen för att anlita konsulter som kan utreda vad som behövs för att detaljplanera en utökning av Högbergstorps industriområde.

Om inte det skulle räcka så tilldelas miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen en kvarts miljon kronor vid årets slut.

I samband med antagande av översiktsplanen 2016 fastslogs att den fördjupade översiktsplanen för området, som är från 1993, ska fortsätta gälla.

Men innan fortsatt exploatering måste detaljplan göras, som reglerar placering, gator med mera. För det krävs grundkarta, geoteknisk undersökning, dagvattenutredning, projektering av infrastruktur, såväl gator som VA, el, stadsnät och fjärrvärme. För detta ska man anlita extern konsulthjälp.

Förfrågningar

Redan idag finns förfrågningar från redan etablerade företag i området.

I tjänsteskrivelsen som förelåg kommunstyrelsens möte kan man läsa att det krävs att det finns färdig mark att erbjuda, om kommunen ska vara attraktiv för nya eller utökning av befintliga etableringar.

– Vi har förfrågningar både från egna hyresgäster, som kommer behöva ha mer ytor och då kan det handla om kortvariga behov av lageryta, som från mindre företag som behöver 100-300 kvadratmeter och det är fler sådana företag som hört av sig då vi annonserar. Men vi har inget i den storleken som matchar, säger Rickard Erhard, vd på Degerfors Industrihus AB.

Av den anledningen har man köpt in Coops före detta lager i Karlstad, som man planerar att bygga upp på området.

– Hallen som vi monterat ner och ska återbruka, har en konstruktion som väl lämpar sig att stycka upp i sektioner då den är avlång. Utefter behov kunden har kan man sätta upp skiljeväggar, så de får det utrymme som behövs, säger Erhard.

Naturområde

Intill industriområdet finns också naturområdet där en privatperson som vi tidigare berättat om, på ideell basis och med godkännande från kommunen, slingat och röjt stigar, placerat ut sittbänkar och lagt ut spångar över blötmark och så vidare .

På frågan om utökningen av industriområdet kommer gå in på den delen, naturområdet, svarar Erhard:

– Det hamnar inte på vårt bord. Vi köper mark som är färdigexploaterad. När det gäller naturmark eller övervägningar som där ska göras är det nåt som kommunen måste besvara.

Efter vissa efterforskningar får vi fram så mycket att en utökning inte når så långt som till Högbergskärret, men mer än så kan ingen svara på för dagen.

På den karta som finns över området som ska utredas för nya detaljplaner sträcker det sig såväl väster- som söder om befintligt industriområde. Enligt samma kartbild från privatpersonen som slingat stigarna, så innebär det stort intrång på naturområdet.

Förfrågningar från befintliga företag om mer ytor på Högbergstorp finns redan, liksom från en del mindre företag.
Förfrågningar från befintliga företag om mer ytor på Högbergstorp finns redan, liksom från en del mindre företag. Foto: Anna-Stina Tallmyren

Artikeltaggar

Degerfors Industrihus ABDetaljplanerFöretagandeHögbergstorpNäringslivPolitikRickard ErhardServiceförvaltningen

Så här jobbar KT-Kuriren med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.