Lagförslag har gjort skillnad

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenter ger exempel på lagförslag som de anser gjort skillnad.
Skribenten Göran Eriksson ger i insändaren den 14/7 sken av att Centerpartiet på något outgrundligt sätt skulle försämra skyddet mot tvångsäktenskap.

Det är både tröttsamt och direkt felaktigt.

Tidigare insändare i ämnet:

Både tvångsäktenskap och barnäktenskap är förbjudet i Sverige och regleras i särskild lagstiftning. Det som beslutades i riksdagen var en del i den nya migrationslagstiftningen, och handlade således om att bevilja uppehållstillstånd eller ej.

Att Sverige, via migrationsverket, till synes erkänner barnäktenskap genom att tillåta familjeåterförening där kvinnan uppenbart var minderårig när äktenskapet ingicks, är att sända fel signal. Centerpartiet var enig med migrationskommittén att 21-årsregeln skulle behållas. Av någon anledning valde regeringen att i propositionen som ska ersätta den tillfälliga utlänningslagen, föreslå att åldersgränsen för att avslå ansökan om uppehållstillstånd (på grund av misstanke om minderårighet) skulle sänkas från 21 till 18 år. Det var Centerpartiet emot, liksom många övriga oppositionspartier.

Därför skrev Centerpartiet en följdmotion om att förändra detta, precis som praxis är när det kommer förslag från regeringen. Övriga partier valde å sin sida att uppdra åt riksdagen att stifta lagar via ett utskottsinitiativ. Må så vara, men det är regeringen och justitiedepartementet som är bäst lämpad att stifta lagar, inte socialförsäkringsutskottet i riksdagen.

Kampen mot barn- och tvångsäktenskap förs inte primärt vid Sveriges gräns, genom att neka inträde. Den förs genom adekvat särskilt reglerad lagstiftning som omfattar alla. Det viktigaste skyddet är att se till att dessa äktenskap aldrig inträffar. Därför såg Centerpartiet till att, inom ramen för januariavtalet, att stärka skyddet mot hedersrelaterad brottslighet.

Hedersmotiv som straffskärpningsgrund har införts. Sedan förra sommaren gäller ett utreseförbud för barn som befaras giftas bort vid resa till annat land. Likaså är det straffbart att medverka till eller underlåta att förhindra att ett barn gifts bort. Detta är lagförslag som gjort skillnad.

Helena Vilhelmsson (c), riksdagsledamot

Torbjörn Ahlin (c), regionråd

Inga-Lill Andersson (c), kommunalråd

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.