Ge lärarna utbildning

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenterna vill ge lärare utbildning om inlärningsvariationer.
Foto: MAJA SUSLIN / SCANPIX
Sverige som välfärdssamhälle har stora brister, en är att alla barn och ungdomar inte når grundskolan och gymnasieskolans mål.

Bara mellan 80 och 85 % klarar att nå grundskolan och av dem når lika hög andel gymnasieskolans mål. För den enskilde kan det innebära stora svårigheter under hela livet, som svårt att få jobb och högre utbildning. Vilket ofta leder till att man får lågt självförtroende och tillbringar många år i skolan utan att kanske ens knäcka läskoden och därmed inte egentligen kunna delta som andra.

För dem som kämpar med en dyslexi, vilket är 5–8 % av befolkningen eller ADHD ca 7 % vilket ofta är kombinerat är andelen med godkända betyg lägre än för andra.

Det innebär att ungdomar med ADHD och dyslexi i högre grad också får kämpa med svårigheter att få jobb och klara eller ens komma in på utbildningar man vill gå.

I våra lärarutbildningar ingår inte kurser om eller pedagogik för, ADHD eller dyslexi.

Det anser vi vara en utbildningsbrist, vi kan inte ha ett skolväsende som år efter år inte når målen samtidigt som vi vet att kunskapen om olika typer av inlärningsvariationer inte finns. Idag finns många nya inlärningsmetoder och teknisk utrustning, som innebär att långt fler skulle nå skolans mål med rätt kunskap hos våra pedagoger. Hur ska en lärarkår utan utbildning i specialpedagogik och möjlighet att erbjuda rätt utrustning för alla elever, förväntas klara sitt utbildningsuppdrag.

Det finns idag kunskap om ADHD och dyslexi som tidigare inte funnits och denna kunskap måste anser vi finnas med i studieplanen för våra lärarutbildningar.

Vi måste satsa på det för att ge alla unga bra framtidsmöjligheter. Vi vet också att då vi misslyckas mår många psykiskt dåligt. Dessutom är ADHD en överrepresenterad diagnos hos dem som avtjänar fängelsestraff. Även om man självklart måste straffas för kriminella gärningar, finns det en stor tragik om man varken fått den skolutbildning eller den utredning man borde fått tidigt under skoltiden. Kriminalvården arbetar med sin kunskapsutveckling på området, men de kommer inte in förrän den kriminella banan startat.

En förändrad kursplan på lärarutbildning för att öka kunskapen om ADHD och dyslexi skulle kunna leda till både bättre skolresultat, bättre självförtroende hos barn och unga och färre unga som blir kriminella. Det skulle leda till ett bättre samhälle och minska det psykiska lidandet också hos alla de föräldrar och andra anhöriga som kämpar med att stötta och ser vilket lidande en misslyckad skolgång kan leda till.

Att dessutom kunna erbjuda föräldrar utbildning och stöd i föräldrarollen då målen inte nås eller skolan blir problematisk för barn och ungdomar, skulle kunna vara ytterligare en pusselbit för att ge alla barn och unga en bra skolutbildning.

Lotta Olsson (M), riksdagsledamot Örebro Län

Amanda Lindgren (M), ordförande Moderata Ungdomsförbundet Örebro Län

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.