Vem vill flytta till Karlskoga?

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Insändarskribenter undrar vem som vill flytta till kommunen.
Foto: Roger Gleisner
Alla kommuner vill ha en tillväxt i sin befolkning och helst då i lagom takt så att samhällsservicen hinner med att utvecklas i samma takt.

Invånarantalet i Sverige är i dag knappt 10,5 milj. innevånare där nettotillskottet kommer från nettot av nyfödda/avlidna och ut /inflyttade från andra länder. Alla kommuner slåss om att öka sitt invånarantal, men det är i så fall i första hand genom att ta invånare från varandra. På 80-talet hade man ett planeringsverktyg i våra kommuner som kallades GPF (Gemensamma planeringsförutsättningar) där alla kommuner visade sig vilja öka sitt invånarantal. Man slutade med det efter att någon roat sig med att summera alla prognoser och hamnade på att Sverige skulle ha drygt 30 miljoner invånare.

Inflyttningen påverkas av en god arbetsmarknad och tillgång på attraktiva och inte alltför dyra bostäder samt en välordnad samhällsservice och välskötta parker och gator. Dessutom är läget viktigt och den miljö som kommunen erbjuder men den är ju inte så påverkbar. Kan även tänkas att många har sina egna tankar om Karlskogas genomfart.

Den samhällsservice som framför allt attraherar en familj är en god omsorg för barn och unga så att de får en trygg barnomsorg och en trygg och bra skola. Gator och cykelbanor ska helst inte vara som "tvättbräden" när man tar sig fram på dem. Förutom arbetstillfällen bör även pendlingsmöjligheterna till närliggande arbetsmarknad vara goda och snabba. En parameter som vi tror kan bidra till att Karlskoga får en skjuts är att pendlingsmöjligheterna kan förbättras betydligt med den nya järnvägslinjen mellan Stockholm och Oslo. Karlskoga får då helt nya förutsättningar att bli en attraktiv kommun. Men det återstår att se när den kommer, men i alla fall inte före 2025.

Vilka är det då som kan och vill flytta till Karlskoga? Ja det kommer att bero på hur nöjda de som redan bor här kan förmedla fördelarna med Karlskoga eftersom den bästa ambassadören för att attrahera andra att flytta till Karlskoga är en nöjd Karlskogabo som talar väl om vår bygd.

Vi frågar oss dock om man kan nå ett mål om att år 2025 nå 32 000 invånare när inte ens kommundirektören, som ligger bakom många av förslagen att öka invånarantalet till 32 000 vill bo i Karlskoga, utan väljer att bosätta sig i Kristinehamn? Kommundirektören har säkert en bra förklaring varför han inte vill bosätta sig i Karlskoga men han förstår tydligen inte vilket negativt symbolvärde det har att han som kommunens ledande tjänsteman driva en fråga som inte ens attraherar honom själv.

Manfred Barenfeld

Acke Månsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.