Värna skogsnäringen

Publicerad:
Insändarskribenter är oroliga för den svenska skogsnäringen. Foto: FREDRIK PERSSON

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi ser med oro på utvecklingen av EU:s klimat- och skogspolitik. Får EU-kommissionen gehör för sina förslag kan de fullständigt slå undan benen för en av Sveriges viktigaste näringar. Debatten präglas av både bristande fakta och förutfattade meningar.

En detaljstyrd europeisk skogspolitik skulle vara katastrofal för svensk skogsindustri och senaste tidens förslag riskerar att kraftigt undergräva förutsättningarna för det svenska skogsbruket. Förordningen om markanvändning (LULUCF), taxonomin och – nu senast EU:s skogsstrategi – är några av dem. Sverige har ett välfungerande skogsbruk med jämställda mål för produktion och biologisk mångfald, och där miljöcertifieringen utgör en god grund för fortsatt förbättring. Tillsammans står Sverige och Finland för en tredjedel av all skog som finns i EU. Det är vi som drabbas om EU-kommissionen får igenom begränsningar för skogsbruket – det är jobb och välstånd i våra länder som står på spel.

Vi är djupt oroade över EU-kommissionens syn på skogen och skogsprodukternas roll. Många debattörer och beslutsfattare verkar inte ha en uppdaterad bild av hur nordiskt skogsbruk bedrivs, hur värdekedjan ser ut och värdet av de produkter vi tillverkar. I debatten upprepas mantrat att fyra av fem träd används till kortlivade produkter som snabbt eldas upp, och att detta betyder att skogsindustrin är ohållbar. Man syftar på produkter som förpackningar, toalett- och hygienprodukter. Vi är förvånade över argumentationen, för det här är produkter vi behöver i vårt samhälle och som är tillverkade av det mest hållbara förnybara material vi har att tillgå. Menstruationsskydd till exempel, det har blivit så självklara i vårt samhälle, att vi sällan tänker på hur viktiga de är för kvinnors hälsa och vardagsliv. Faktum är att vi tillverkar helt essentiella produkter och att vi gör det på ett hållbart sätt.

Vi är självklara förespråkare av ett EU-samarbete, men att lägga över en så central del av den svenska ekonomin i händerna på tjänstemän och politiker i Bryssel, som uppvisar tydligt bristande kunskap och förståelse inom området, är fel. Det går inte att applicera en och samma modell för skogsskötsel på hela Europa, förutsättningarna måste vara knutna till lokala förhållanden. Och vi ska ha helt klart för oss att vi inte löser den globala klimatkrisen genom att minska användningen av svensk skog. Tvärtom – fossilfria produkter från skogen möjliggör ett fortsatt välstånd utan att samtidigt inteckna framtida generationers välfärd. Sveriges politiker behöver ta denna fråga på allra största allvar. Skogspolitiken är en nationell kompetens.

Vi levererar gärna papper och kartong till Bryssel, men makten över skogspolitiken hör hemma i Sverige – inte i EU.

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Pontus Georgsson, förbundsordförande Pappers

Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna

Artikeltaggar

ÅsikterInsändare

Läs vidare