Många vill flytta till Karlskoga!

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribent menar att det är många som vill flytta till Karlskoga.
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT
Svar på insändare ”Vem vill flytta till Karlskoga?”

Jag vill börja med att tacka Manfred Barenfeld och Acke Månsson för en insändare med ett antal klokheter som jag själv gärna skriver under på.

Om vi börjar med den kommande järnvägslinjen Oslo-Stockholm så skulle jag vilja påstå att den för alltid, på ett obeskrivligt sätt, kommer att förändra förutsättningarna för Karlskoga, men som sagt, det kommer att ta några år. Frågor som kommunen i större utsträckning har möjlighet att i närtid påverka är som skribenterna påpekar välordnad samhällsservice och skötsel av parker och gator. Där har vi i kraft av den budget som nyligen beslutats i kommunfullmäktige bra förutsättningar att på ett helt annat sätt planera, strukturera och i slutänden göra jobbet så att alla som bor och verkar i Karlskoga verkligen märker skillnad. Den kanske viktigaste frågan som insändarskribenterna ställer är om symbolvärdet i att ledande tjänstemän i kommunen inte själva bor i vår stad och personligen ser jag ett stort problem i det även om det givetvis finns många anledningar till att verkligheten ser ut så. På Boforstiden var det ett krav från företagsledningen att ledande företrädare för bolaget skulle bo i Karlskoga vilket är ett av skälen till att vi har så många fina och representativa villor från förra seklet i vår stad. Under förra mandatperioden lyfte jag själv frågan om att våra ledande tjänstepersoner faktiskt borde bo i Karlskoga men vid den tidpunkten fanns inget stöd för en sådan förändring. Nu känner jag att tiden är mogen för att åter lyfta frågan! Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder 11 oktober och då kommer jag att ta upp frågeställningen i formell mening med syftet att vi i fortsättningen ska kräva att våra toppchefer bor i Karlskoga, precis som alla vi lokalpolitiker gör.

Rubriken på insändaren var ”Vem vill flytta till Karlskoga” och det korta svaret på den frågan är att det är många som vill bosätta sig i kommunen just nu och det är ett resultat av det strategiska arbete som vi påbörjade under våren 2019. Befolkningssiffrorna från SCB talar sitt tydliga språk och bara ökningen hittills i år motsvarar ett ökat skatteunderlag på över 10 miljoner som vi kan göra ännu mer och bättre vård, skola och omsorg för. Det om något borde tydliggöra varför det är så viktigt att vara en god ambassadör för sin hemmakommun, dessutom är det kul att vara stolt och positiv.

Tony Ring (M), kommunstyrelsens ordförande

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.