Solveig Olsson: Hälsobada i naturen

Familj
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Ofta har jag skogsbadat men det har jag inte vetat om.

Jag tänker på en tid i mitt liv då jag var utmattad. Den sommaren var krafterna borta och hjärnan hade förvandlats till en rusande bilmotor. Att ligga i en solstol under ett fruktträd och följa lövens och grenarnas rörelser och se solglittret emellan gav mig stunder av vila. Vid andra tillfällen tog jag med mig en kaffetermos och några askar upp på Lunnedsstigen. Där blev vilan att sitta i blåbärriset och plocka blåbären ett för ett i askarna. Lyssna till fågelsången och trädens mjuka sus. Kroppens högvarv saktade ner och bilmotorn stannade av för en stund.

Japanerna skogsbadar. Vetenskapliga studier har visat att träden i naturen har en lugnande och hälsoskapande effekt på människan. Man lär sina barn att om de går vilse i skogen ska de krama ett träd och stanna där. Resultatet är nog inte bara att det är lättare att hitta barnet om det inte irrar omkring. Det har visat sig att när man kramar ett träd utsöndrar det ett ämne för att skydda sig men för människan är detta ämne bra.

Samma resultat märks för den som är inlagd på sjukhus. Finns det en park utanför sjukrumsfönstret blir patienten fortare frisk än den som har en vägg utanför rummet. Finns det en tavla med naturmotiv i sjukrummet blir man också fortare frisk än om det bara är en kal vägg.

Det är inte bara i sjukrummen träden är viktiga. Kanske ännu mer i tättbebyggda samhällen. Parker och grönområden med olika sorters träd och buskar har större betydelse än man kan tro. Träden tar emot koldioxid och avger syre, löven bidrar till mullen i marken, suger upp fuktigheten vid nederbörd och rötterna bidrar till att jorden ligger kvar. Nyligen visades i TV att björkarna i Umeå tar upp lika mycket koldioxid som från 1600 bilars utsläpp.

Karlskoga säger sig vara en grön kommun. Det ska bli intressant att se hur man kommer att hantera de fina orden i klimat- och miljöplanen. Ja, lättillgängliga naturområden finns på ganska nära avstånd. Lunnedsleden är en sådan, Rävåsen en annan. Området kring Fisksjön likaså. Också grönområdena i och nära centrum måste skötas på sådant sätt att biologisk mångfald gynnas.

Även om man bor i eller nära centrum är det viktigt för de som har svårt att röra sig på stigar och leder har tillgång till träd och annan grönska. Stora välklippta grönytor kallar ekologer öken. Där fladdrar få fjärilar, där får inga humlor sin nektar. Solitärbina finner ingen boplats. Blommande ängar mitt i stan gör att vi får glädjas åt och behålla de insekter som är så viktiga för mångfalden.

Jag vill se ett Karlskoga som är ännu grönare och färgrikare än i dag och där exploatörer inte tillåts ockupera de vackraste områdena kring Möckeln. En stad med mångfald gynnar inte bara många arter som kan hotas utan är också ett uttryck för att man ser till medborgarnas psykiska och fysiska hälsa.

Solveig Olsson

Klimatnätverket

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.