Vi behandlar förslaget om medborgarförslag

Insändare
PUBLICERAD:
Kommunen utreder nu ett förslag om att återinföra det traditionella medborgarförslaget.
Foto: Per Lindgren
Svar på Jan-Olof Fallströms insändare angående medborgarförslag 8/10.

Som både Jan-Olof Fallström och Jörgen Karlsson beskriver i sina insändare har kommunens rutiner för medborgarförslag förändrats från det att det infördes 2003. Kommunen valde att 2019 gå över till ett digitalt arbetssätt med så kallade ”Karlskogaförslag”.

Införandet baserades på en utredning om hur andra kommuner hanterade sina förslag samt hur Sveriges kommuner och regioner (SKR) 2014 definierade syfte och mål med e-förslag. I samband med införandet diskuterades hur lång tid ett förslag ska ligga ute innan det börjar behandlas. För kort tid gör det svårt för förslagsställaren att sprida sitt förslag men för lång tid ger känslan av att ”inget händer”. I andra kommuner varierar det mellan 60 dagar och 3-6 månader. Karlskoga kommun valde då 3 månader men om ett förslag når upp till minst 50 gillande tidigare så startar man processen. Antal gillande varierar beroende storlek på kommunen, och här valde Karlskoga kommun 50 gillande.

Vi har nu fått in ett Karlskogaförslag om att återinföra det traditionella medborgarförslaget, det vill säga gå tillbaka till den gamla rutinen från 2003. Detta förslag fick 108 röster på kort tid och vi startar därför utredningen direkt. Förslag till beslut kommer sedan att beredas av kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige.

Anette Jonson

Kanslichef, Karlskoga kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.