Barnen drabbas av politikers responsförnekelse

Insändare
PUBLICERAD:
Det är knappast förvånande att det är det är unga och barn i Fridays For Future som försöker påskynda omställningen, skriver insändarskribenten.
Foto: Jessica Gow
Det är knappast förvånande att det är det är unga och barn i Fridays For Future som försöker påskynda omställningen. Rädda Barnen släppte nyligen en rapport om generationsklyftan i klimatkrisen. Rapporten visar att barn födda 2020 kommer att uppleva 2,8 gånger så många översvämningar, nästan tre gånger så mycket missväxt och dubbelt så många bränder i jämförelse med de födda 1960.

Och enligt en rapport från The Institute of Economics and Peace, bor över en miljard människor i länder med stora miljöhot. En miljard människor som kan tvingas lämna sina hem för att deras regioner genom den globala uppvärmningen blir obeboeliga, eller för att bristen på mat och vatten leder till väpnade konflikter.

Upphettningen, extremväder och folkvandringar som inbegriper hundramiljontals människor skulle få konsekvenser vi knappt kan föreställa oss. För att undvika oerhörda tragedier i världen måste vi snabbt begränsa utsläppen av växthusgaser så att vi klarar Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Alla politiker, partier och invånare som vill hejda en sådan utveckling, behöver engagera sig i och driva på klimatomställningen.

Ett enkelt sätt är att stödja barnen och ungdomarna i Fridays For Future när de fredag den 22 oktober – tio dagar före nästa klimattoppmöte börjar i Glasgow – går ut i en global klimatstrejk för en omställning som klarar 1,5-gradersmålet.

Runt om i Sverige kommer människor att mötas utanför sina kommunhus. Bara vi blir tillräckligt många som visar stöd för en snabb omställning kommer politiken att fatta nödvändiga beslut. Din röst och närvaro har betydelse.

Pontus Björkman

Deltagare i den globala klimatstrejken 22 oktober

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.