Svar: Ett ständigt pågående arbete

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Niclas Lagerstam.
Foto: Helena Karlsson
Till att börja med så är vi tacksamma för din insändare. Den hjälper oss att utvecklas och bli bättre. Kanske är det så att paketeringen inte är optimal. Det är en synpunkt som vi naturligtvis tar till oss och kommer ha i bakhuvudet framgent när vi gör liknande produktioner. Vi gör ju detta tillsammans med er lärare och övrig skolpersonal, så det är jätteviktigt att vi har en öppen dialog om det är något ni upplever inte fungerar.

Enkäten som vi skickade ut i våras gav oss en bra bild över klimatet på de flesta skolor. Filmerna och dialogen i studion är till stor del baserade på om de ämnen som de flesta frågat om. Av detta kommer det sedan att göras utbildningsmaterial till er på skolorna. Svarsfrekvensen på enkäten var ca 65% så vi har utgått från ett representativt urval av detta underlag. Enkäten skickades ut i maj och det hade naturligtvis varit tacksamt om vi fått reda på att du tyckte den var opedagogiskt formulerad redan då. Det är tillsammans vi kan bygga någonting bra av detta, men då måste vi få feedback omgående – precis som vi får nu.

Om du har åsikter om att enkäten i våras var opedagogiskt utformad, bör det glädja dig att vi under projektet ska göra tre utvärderingar, utformade av forskare vid Örebro universitet som arbetat både nationellt och regionalt med näthatsfrågor likväl som med verifiering och kvalitativa utvärderingar, samt med Kristinehamns kommun som jämförelsekommun. Det gör vi för att få en högkvalitativ utvärdering utformad av experter och för att kunna verifiera resultaten av Nätpolarna

Vi skulle vara oerhört tacksamma om du tog kontakt med oss direkt så vi kan få ta del av dina synpunkter under någon form av möte och att du då kanske kan bistå oss med delar av den kunskap du anser att vi saknar. Oavsett kommer vi naturligtvis att se över paketeringen av helheten tills nästa temavecka, då Nätpolarna inte är någon "quick fix” utan ett ständigt pågående arbete. Ingen blir gladare än vi om vi får konstruktiv kritik som gör att vi kan utvecklas och bli bättre.

För kännedom samarbetar vi med flera organisationer som vi även kommer att jobba med framgent. Närmast tillhands ligger en konferens med Stiftelsen Friends som heter World Anti Bullying Forum där vi kommer få ta del av nya råd och rön att använda i vårt framtida arbete för ett bättre klimat på nätet.

Ser fram emot att höra av dig vidare.

Nätpolarna Karlskoga genom

Niclas Lagerstam

Projektledare

Läs även insändaren som besvaras:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.