Måste satsa på lärarna

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
STOCKHOLM 20170815Elever och lärare i klassrum, årskurs 1Foto: Jonas Ekströmer / TT / kod 10030
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Vi Karlskogabor har genom våra folkvalda formulerat en vision med vackra formuleringar.

Bland annat ska Karlskoga vara den kloka kommunen som bygger samhället på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt utan att äventyra kommande generationers behov. Karlskoga ska vara ett hållbart och ett klimatsmart föredöme.

Vi ska även ha ett brett och välmående näringsliv där våra högteknologiska industriföretag befäster sin världsledande ställning. Karlskoga ska vara den självklara platsen för banbrytande forskning och utveckling av ny teknik.

Om dessa visioner ska ha en rimlig chans att uppnås behövs en kreativ skola av hög klass där varje elev stimuleras och får möjlighet att utveckla sin fulla potential.

Dessa föresatser och visioner tror vi att alla håller med om.

Lärarnas Riksförbund ser det dock som beklämmande att Karlskoga, som enligt nuvarande styre har en jämfört med många andra kommuner god ekonomi, befinner sig i kommunernas absoluta bottenskikt när det gäller löneutveckling för de som är satta att forma framtida generationer. Ska vi vara välkomnande, kloka och innovativa måste vi även kunna attrahera, rekrytera och behålla riktigt bra lärare.

Kan man verkligen säga att man satsar på skolan utan att satsa på lärarna?

Lärarnas Riksförbund Karlskoga

Mia Axelsson, ordförande

Amir Sam, vice ordförande

Jonas Högberg, huvudskyddsombud

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.