Behövs fler vuxna

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Acke Månsson (S) kräver fler vuxna i Karlskogas skolor.
Foto: Lennart Nygren/SCANPIX
Våra barn och ungdomar behöver arbetsro i klassrummen. Lärarna behöver få ett tydligare mandat att kunna hålla ordning i klasserna för sin egen och elevernas skull.

Det är rent ut sagt bedrövligt att elever får störa ordningen och även förstöra lektioner genom bråk högljuddhet och mobiltelefonanvändning. Lärarna har en riktigt utsatt men otroligt viktig roll som måste stärkas. De måste få säga till och avvisa elever som förstör ordningen på lektioner och raster. De måste få kontakta vårdnadshavare för att tala om problemen.

I dag riskerar lärare bli anmälda av kränkta elever och föräldrar för att de agerar för att alla ska få ro i klassrummen. Allt för ofta på senare tid får man ta del av situationer på skolan där jag som förälder blir direkt upprörd. Elever behandlar lärare och klasskompisar utan någon som helst respekt. Vad är problemet? Kommer de hemifrån?

Skolan ska vara ett lärosäte med tydliga ordningsregler och rutiner det borde föräldrarna hålla med om. Lärare är inga övermänniskor men läraryrket är bland de viktigaste och antagligen roligaste man kan ha?

Fler vuxna behövs tyvärr.

De kan handla om allt från föräldrar som gör besök efter överenskommelse med skolledning eller fler utbildade resurser i form av assistenter eller pedagoger. Det är mycket viktigt att alla inom skolans område känner sig trygga och får förutsättningarna att klara studierna och uppfylla de mål och krav som finns. Då måste även rasterna inge ro och möjlighet till avkoppling. Detta är minst lika viktigt som ordning i klassrummen.

Som förälder får man tyvärr uppgifter om att situationen på rasterna ofta är lika stökiga på rasterna. Det kan handla om aggressioner och trakasserier elever mot elever men även lärare. Att även skadegörelse och drog användning förekommer är inget nytt utan vardag. Detta mönster måste brytas. Därför krävs det krafttag. Fler vuxna behövs i skolan det är uppenbart. Annars måste nog åtgärder i någon sorts form av kameraövervakning diskuteras och införas. Så illa är det. Det som är viktigt är att politikerna som styr över resurs fördelningarna nås av situationen. Ser man detta som viktigt eller sopas det under mattan?

Acke Månsson, lagerarbetare och socialdemokrat

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.