Insändare: Relationsvåldet måste lyftas

Insändare
PUBLICERAD:
Internationella dagen mot våld mot kvinnor uppmärksammas av Anna Danielsson (M).
Foto: Fredrik Sandberg/TT

gen

Den 25 november är det internationella FN-dagen för våld mot kvinnor. Så bra den finns för att sätta fokus på det dödliga våldet, det ekonomiska, fysiska och psykologiska våldet mot kvinnor. Men eländigt att den ska behöva finnas! Och att utsattheten måste lyftas i Agenda 2030 (under mål5).

Men det borde heta ”mot våld i nära relation” istället. Två skäl till detta finns.

Våld i nära relationer förekommer i alla relationer, även hos samkönade. Här är kunskapsnivån hos samhället nästan obefintlig, både forskning och statistik saknas. Vad händer tex om en man behöver fly med barn från en våldsam partner? Ska han söka sig till Kvinnorjouren? Och hur blir han bemött av samhällssystemen? Eller om en kvinna sökt skydd och en annan kvinna knackar på och uppger sig som en syster eller bästa vän som är bekymrad? Öppna Moderater lyfter dessa frågor och jobbar för en bättring.

Våld i en relation drabbar också barnen. Därför har Sverige en ny lag där det betraktas som ett brott om någon utsätter barn att enbart bevittna misshandel. Här kan det också röra sig om annan nära relation. Mycket bra att den finns. För att bevittna eller bli utsatt för relationsvåld i unga år skapar långsiktiga trauman för barnet i vuxenlivet. Här finns en klar korrelation mellan detta och att ha svårigheter gå färdigt i skolan eller att orka behålla en anställning. Och hur hanteras detta med placering av barn, tex Lilla Hjärtat-fallet? Moderatkvinnor runt om i Sverige jobbar för en förbättring här.

Finsam, som jobbar med människor ”som fallit mellan stolarna” och inte har vare sig jobb eller färdig skola att bygga sina liv på, kan konstatera att nära 80% svarar ”ja” på frågor rörande ovan.

(Att jämföra med rikssnittet på ca 30%) Ett antal frågor ställs på rutin sedan snart två år, även hos arbetsförmedling och försäkringskassa. I Degerfors-Karlskogas förbund är idag ca 50% under 29 år - och det är bara ”svenska” ungdomar.

Slutsats: Relationsvåld i alla former är förödande för individen men också för samhället i stort.

Kunskapen om hur det yttrar sig, vilken hjälp som finns och vad som görs i olika instanser måste bli bättre. Vi måste våga fråga ! Och orka lyssna.

Förändring bygger på kunskap. Vi Moderatkvinnor ser, lyssnar och agerar. Därför anordnar vi träffar i ämnet, vilka inte alltid är roliga men nödvändiga, där forskare och beslutsfattare får berätta så fler vågar fråga. Våga fråga Du med!

Anna Danielsson, Moderatkvinnorna i Örebro län

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.