Matz Ericson (S): En timmes avgiftsfri parkering räcker

Insändare
PUBLICERAD:
Matz Ericson (S) vill bara ha en timmes fri parkering i Karlskoga centrum.
Foto: Kajsa Juslin
Kommentarer om avgiftsfri parkering i centrum 2021-11-19

I förra veckan publicerades en artikel om avgiftsfri parkering. Detta bygger på ett beslut i samhällsbyggnadsnämnden som innebär att det blir avgiftsfritt att parkera i centrala Karlskoga utan tidsbegränsning.

Vi Socialdemokrater motsätter oss detta. Vi vill att kommunfullmäktiges beslut i frågan, 2018, skall fortsätta att gälla och att avgifter återinförs. En timme avgiftsfritt tycker vi räcker. Vi anser att detta innebär ökad tillgång på parkeringsplatser då omsättningen ökar.

Det moderata experimentet måste upphöra. Vi anser inte att det är försvarbart att använda drygt 1 miljon av våra skattepengar till detta. Ronnie Erhard (M) försvarar detta med ” Vi gör bedömningen att om man tar bort avgiften så kommer den uteblivna intäkten väl kompenseras upp genom ökad handel”. Vad denna bedömning vilar på vet jag inte, men för oss är det ett önsketänkande som inte går att utvärdera.

Vidare säger Ronnie ” Vissa har ansett att man behöver ha mer cirkulation, och här har vi några ess i rockärmen……..”. Nu blev det intressant. Vilka ess finns i den Moderata kortleken? Vilka åtgärder menar han?

Vi Socialdemokrater vill att man jobbar vidare med tidsreglering, övervakning och information. Vi tror att tillgängligheten ökar med dessa åtgärder.

Beslutet i SBN är det första i denna fråga. Det avgörandet beslutet kommer att tas i Kommunfullmäktige. Vår förhoppning är att fler ledamöter inser konsekvensen av beslutet och röstar för att idag gällande beslut i KF förlängs.

Matz Ericson, socialdemokraterna

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.