Insändare: Kampen mot våld mot kvinnor går vidare

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Insändarskribenter vill inte att en enda kvinna till ska utsättas för våld.
Foto: Claudio Bresciani / TT
Den 25/11 är det Internationella dagen mot våld mot kvinnor, en dag som instiftades av FN:s generalförsamling år 1999 som en påminnelse om Deklarationen om avskaffandet av våld mot kvinnor.

Deklarationen antogs utan omröstning år 1993 och deklarationen ger uttryck för det brådskande behovet av mänskliga rättigheter så som jämlikhet, säkerhet, frihet, integritet och värdighet även ska omfatta alla kvinnor runt om i världen.

Ett internationellt erkännande om att kvinnor har rätt till ett liv fritt från våld är relativt nytt.

Redan från början när FN grundades har ansträngningar gjorts för att stärka kvinnor rättigheter men utan att ha siktet inställt på att angripa specifikt våldet mot kvinnor, det skedde inte förrän 1993.

Traditionellt har den rådande åsikten varit från regeringar att våld mot kvinnor var en privat angelägenhet som inte krävde att staten skulle lägga sig i.

I FN:s deklaration har medlemsländerna enats om att mäns våld mot kvinnor är ett uttryck för ojämlika maktförhållanden mellan män och kvinnor och konsekvensen av det är mäns våld mot kvinnor.

Enligt kriminalstatistiken som finns är män kraftigt överrepresenterade som de som utövar våld, vilket tyder på den starka koppling som våldet har till kön och maskulinitet.

Kvinnor som utsätts för våld blir oftast utsatta av en partner medan män oftast utsätts av okända gärningsmän.

Det sexuella våldet drabbar i betydligt högre utsträckning kvinnor än män.

Kvinnor utsätts för våld främst det sexuella även utomhus av okända gärningsmän, men den absolut farligaste platsen för en kvinna är det egna hemmet, en plats där en ska kunna känna sig trygg.

För att komma tillrätta med detta måste vi prata om detta ofta och mycket, vi får ofta känslan av att denna information är svår att ta in, även när kvinnor tillfrågas i olika undersökningar är deras egen rädsla och otrygghet kopplad till utomhusmiljöer och mörker.

Att kvinnor i stor utsträckning utsätts för våld i hemmet får även stora konsekvenser för deras barn, som många gånger är med och ser sin mamma bli slagen och förnedrad, vilket påverkar barnets psykologiska, fysiologiska och sociala utveckling.

Det är vanligt att barn känner skuld, skam och ansvar för våldet.

Från den 1/7 är det straffbart att utsätta barn att bevittna våld, det kan ge fängelse i två år!

Lite glädjande läsning mitt i allt det förfärliga är att sedan 2000-talet har det dödliga våldet mot kvinnor minskat enligt BRÅ statistik.

Tänkbara anledningar till det är enligt BRÅ samhällets olika insatser mot mäns våld mot kvinnor, men också ett ökat ekonomiskt oberoende för kvinnor.

Kampen går vidare, inte en enda kvinna ska utsättas för våld.

Maria Nyberg Partiföreträdare Vänsterpartiet Karlskoga

Anna Lilja Ordförande Vänsterpartiet Karlskoga

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.