Karin Sundin: Måste finnas beredskap att klara livet på alla barn

Insändare
PUBLICERAD:
Karin Sundin (S) fortsätter debatten om förlossningen på Karlskoga lasarett.
Foto: Christine Olsson/TT
Svar på insändare ”Ett allvarligt problem”.

Moderatpolitikern Alf Rosberg ifrågasätter i en insändare att det ska ta så lång tid att återöppna förlossningskliniken i Karlskoga. Han skriver att: ”De svårare förlossningar som har berott på en akut komplikation är mycket få och har alltid hanterats av kompetent personal och med stöd från Örebro och behandlats med hög patientsäkerhet.”

Tidigare insändare i ämnet:

Problemet är att patientsäkerheten inte var tillräckligt hög. Inte enligt den verksamhetschef som ansvarade för patientsäkerheten och därför stängde verksamheten. Inte enligt Inspektionen för vård och omsorg.

Det som med Rosbergs mått mätt är ”mycket få” svårare förlossningar kan inte användas som ursäkt för att inte ha en god beredskap för att det kan hända. Det måste finnas beredskap för att klara livet på alla barn som föds på Karlskoga lasarett, också barnen i de ”mycket få” fallen. För rätt beredskap krävs både rätt personal på plats i Karlskoga och rätt personal som snabbt kan rycka ut om ett barn behöver transporteras till neonatalavdelningen i Örebro.

Alf Rosberg raljerar över detta och skriver att: ”Kraven på anställda inom förlossningsvården anses uppenbarligen vara extremt höga.” Så är det inte. Det är samma krav som ställs på andra så kallade lågriskförlossningsenheter. Det finns personal i beredskap för transport av svårt sjuka nyfödda barn från förlossningsklinikerna i Lycksele, Varberg, Eksjö och Södertälje till en neonatalavdelning på ett annat sjukhus. Det behöver finnas i Örebro län också för att förlossningen i Karlskoga ska kunna öppna igen.

Sammantaget behövs det fler neonatologer, fler barnsjuksköterskor, fler gynekologer, fler anestesiologer och fler barnmorskor. Alf Rosberg må raljera över detta och försöka plocka så många politiska poäng han kan. Han försöker också blanda bort korten genom att låtsas som om yrkeskompetens bara är en definitionsfråga eller en lönefråga.

För mig och den politiska majoriteten som bär det politiska ansvaret för förlossningsvården är det allvar. Vi har gett i uppdrag att påbörja arbetet för att öppna förlossningskliniken i Karlskoga igen och vi kommer skjuta till resurser för det. Vi kommer fortsätta bära frågan. Men vi kommer inte, och vi kan inte, kompromissa om patientsäkerheten.

Framtiden för förlossningsvården i Karlskoga kokar ner till frågan om alla människors lika värde och allas rätt till vård efter behov. Det gäller också den människa som råkar vara ett sjukt nyfött barn.

Karin Sundin, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.