Replik: Underhållsskulden är stor

Insändare
PUBLICERAD:
Debatten om Österledsskolan går vidare.
Foto: Kajsa Juslin
Svar på ledare ”Äntligen hittar de blå rätt”.

I en ledare gratulerar Susanne Sjöstedt mig till att ha lagt ”insnöad ideologi” åt sidan och fattar rätt beslut när det gäller nästa steg i förstudien kring en renovering av Österledsskolan.

Det är ju trevligt. Samtidigt undrar jag vem av oss som bär ideologiska skygglappar eftersom Sjöstedt tycks ha vetat vad som var rätt och fel i denna fråga redan innan fakta kom på bordet. Men som hon själv är inne på är det inte solklart att lokalförvaltning i kommunal regi alltid är det bästa. Hon konstaterar att det faktum att skolan, byggd 1969, vid inspektion visat sig vara i uselt skick är ”ett lika uselt betyg för den som har haft ansvaret för underhållet i dessa decennier”. Sjöstedt påpekar dock inte vilket parti som har haft detta ansvar.

Misskötseln av Österledsskolan är inget enstaka undantag. Resultatet av många decenniers försummat underhåll av kommunens skollokaler stod klart för över 15 år sedan. Därefter har några skolor (bland annat Katrinedalsskolan och Bergslagsskolan) fått rivas och ett flertal totalrenoveras. Den underhållsskuld som återstår idag är fortfarande stor och inkluderar bland annat Stråningstorpsskolan.

Att kommunen inte skött sina lokaler bättre har kanske flera skäl, men faktum är att tidigare ansvariga kommunledningar inte ens brytt sig om att efterfråga underhålls- och återinvesteringsplaner. Som skolpolitiskt ansvarig är jag därför mycket glad över att det nu satts igång ett arbete för att ta fram en sådan planering. Karlskoga behöver fräscha, ändamålsenliga och väl underhållna skollokaler. Samtidigt måste lokalkostnaderna hållas på en rimlig nivå så att personalresurserna kan prioriteras. Detta är utgångspunkterna för det fortsatta arbetet, närmast nu med renovering av Österledsskolan!

Lars Hultkrantz (L), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.