Insändare: Pettersson vs Ring – kan bli två förlorare

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribent ser två presumtiva förlorare i striden om Joan's uteservering i Karlskoga
Foto: Kajsa Juslin
Få kan ha undgått striden om Joan’s uteservering där båda sidor bestämt hävdar att de har rätt och där man väl får säga att allmänheten redan dömt Ring till folkets vinnare, men nu är det ju inte allmänheten som dömer i juridisk mening.

Jag tror att risken är stor att båda förlorar, fast på olika sätt. Plan- och Bygglagen är inte helt lättolkad när det gäller tidsbegränsade bygglov, men helt klart är att de enbart skall ges till byggnationer av tillfällig karaktär vilket talar för att Pettersson har rätt och att nämnden har tagit ett korrekt beslut.

Mot detta anför Ring att ” Eftersom samhällsbyggnadsnämnden redan 17 november fattade beslut om ett planuppdrag för Alfred Nobels Torg finns inga hinder enligt plan- och bygglagen att ge ett tillfälligt tillstånd för uteserveringen.” och det verkar ju vettigt. Är en ny detaljplan på väg som i framtiden kommer att göra uteserveringen möjlig, även som permanent byggnad, så är väl allt frid och fröjd?

Nja, riktigt så enkelt behöver det inte vara. Intentionen hos den som söker tidsbegränsat bygglov skall vara att byggnationen är just tidsbegränsad och att det finns en avvecklingsplan som del av ansökan. Nu vet jag inte om detta finns i det här fallet, men därutöver har regeringen tidigare avslagit ett tillfälligt bygglov just med hänvisning till att en kommun påbörjat ett detaljplanearbete som syftar till att göra åtgärden planenlig (regeringens beslut den 17 mars 2005 i ärende med dnr M2003/1421/F/P).

Därför är risken stor att Ring förlorar juridiskt och Pettersson förlorar i folkets domstol när båda kunde ha undvikits. Pettersson kunde ha förvarnat tjänstepersonerna om att det fanns tveksamheter och bett dem undersöka detaljerna närmare innan ärendet låg för beslut, det fanns ingen som helst anledning att försöka ta politiska (minus)poäng på ”att ha rätt”, och Ring, som kommunstyrelsens ordförande, skulle nog ha undvikit att uttala sig så kategoriskt i en fråga som inte alls är juridiskt glasklar.

U.P.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.