Insändarsvar: Tvingas ta beslut som drabbar invånare

Insändare
PUBLICERAD:
Nina Höijer (S) besvarar insändare om indragen busstrafik till Åtorp.
Foto: Anna-Stina Tallmyren
Svar på insändare ”Hade kunnat rädda trafiken”.

Jag vill bemöta och svara på Sören Hedbergs insändare.

Vi hade två stora utmaningar inom länets kollektivtrafik som jag blev varse min första vecka som politiskt ansvarig för tre år sedan. Den ena, ett ekonomiskt underskott på väg upp mot -70 miljoner som vi stod inför om vi inte gjorde något. Inte som Sören skriver, ”sägs ha”, utan hade. Det andra, en stadstrafik i Örebro kommun, som knappt inte varit utbyggd sedan 2010, där busschaufförer mer än 1800 gånger åkte förbi hållplatser för att bussarna redan var fullsatta, då 2019 innan pandemin. Så vad gjorde vi? Det som vi politiker förväntas göra, fatta beslut för att lösa problemen. Med medskicket att beslut om att ta bort trafik i länet skulle drabba så få som möjligt och att stadstrafiken i Örebro inte skulle få mer pengar än uppräkningar för ökade löne- och drivmedelskostnader.

Det första beslutet var att ta bort tre tågavgångar mellan Örebro och Karlstad vi bekostade gemensamt med Värmland. I snitt åkte det ca 12 personer över länsgränsen med de tågen. Det innebar en minskad kostnad på 8 miljoner/år för regionen. Då ville Degerfors behålla en avgång och vi enades om att samfinansiera den, inte som Sören Hedberg påstår att Degerfors betalar själva. Ett annat påstående som är felaktigt, att de minskade intäkterna pga av att vi snart under två år bett resenärer att inte åka med Länstrafiken pga pandemin, gjort att vi måste spara in 70 miljoner. Det stämmer inte, då vårt stora minus redan fanns 2019 och jag är glad över att S-regeringen fört över så stora summor till våra kommuner och regioner, så att vi inte behövt spara in ytterligare trafik pga av detta.

Åter till utmaning två, Örebros stadstrafik med överfulla bussar men inte mer pengar till fler. Då beslutade vi gemensamt med Örebro kommun, att för att lösa detta så skulle de med egna kommunala medel och statliga pengar bygga särskilda bussfiler, så att varje buss kunde åka fler gånger/dag och på så sätt kunna ta med de passagerare som bussen nu tvingas åka förbi. Inte ett öre av regionens pengar har gått till detta. Första etappen är inledd och är färdigbyggd 2025.

Sedan till det mest svåra jag varit med om som politiker, ta beslut som jag vet kommer drabba länsinnevånare, men ändå stå upp för de besluten därför att pengarna inte räcker till. En kategori av kollektivtrafik vi skulle se över var dels linjer som få åkte med, färre än 5/tur och linjer som nästan uteslutande grundskolelever åkte med. Linjerna 541 och 542 hör till de senare. De är ursprungligen skolbussar, som relativt nyligen omvandlats till linjelagd kollektivtrafik. Med en ambition och förhoppning om att även vuxna pendlare skulle använda dem. Den utvärdering vi gjorde inför beslutet att ta bort dem, visade att linje 542 under 2019 inte hade någon vuxen resenär, medan det på linje 541 någon gång åkte med vuxna resenärer. Om busslinjerna hade nyttjats även av pendlare, så kan man inte utesluta att framtiden för busslinjerna hade sett annorlunda ut. Nu utgörs den absoluta merparten av resenärerna av grundskoleelever samt en del gymnasieelever. Skolskjuts för de som går i grundskolan kommer att upphandlas av Degerfors kommun, vilket de har ansvar för och om de även låter gymnasieelever åka med, är upp till dem. Vilket jag verkligen hoppas, då gymnasieelever är den grupp av resenärer som jag tycker det varit svårast inför våra besparingsbeslut. De är ännu inte vuxna, med möjlighet till bil och körkort, varken vi från regionen eller kommunerna har formellt ansvar att ordna skjuts åt dem, utan det är föräldrarnas, vilket inte alla har möjlighet till.

Så visst önskar jag att busslinjer vi nu tvingas ta bort, hade fått varit kvar, men att vara politiker är att vara vald med förtroende och att göra sitt bästa för innevånarna med de skattemedel som finns till förfogande och här har de inte räckt till. Att sälja länets flygplats hade inte räckt på långa vägar som en del politiska partier i länet vill få oss att tro utan då skulle vi ex. behövt tagit stora summor från sjukvården, vilket i alla fall jag inte varit beredd att göra.

Nina Höijer (S), regionråd och ansvarig för länets kollektivtrafik

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.