Insändare: Skydda dig själv och andra

Insändare | Coronaviruset
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Insändarskribenter uppmanar alla i Region Örebro län att vaccinera sig mot covid-19.
Foto: Carolyn Kaster
Under vecka 11 genomförs en nationell vaccinationsvecka i Sverige och i vårt län.

Vaccinet är det allra viktigaste verktyget i kampen mot covid-19 och i Örebro län såväl som i Sverige som helhet har vi med gemensamma krafter nått en hög vaccinationstäckning. Men fortfarande är det människor som inte har tagit sin första vaccindos eller de uppföljande doser som rekommenderas. Sverige är i en ny fas av pandemin där allmänna smittskyddsåtgärder i samhället upphört. Folkhälsomyndighetens scenarier pekar också på en minskad smittspridning under våren förutsatt att vi inte nås av en ny virusvariant. I det läget kanske en del människor tänker att det inte längre är lika viktigt att vaccinera sig eller ta de påfyllnadsdoser som rekommenderas.

Men vaccinet är, och kommer även framöver att vara, den enskilt viktigaste åtgärden för att skydda dig själv och andra mot covid-19. Det är en viktig del i det långsiktiga arbetet för en god hälsa för oss alla. Vi vet att vaccination ger ett gott skydd mot svår sjukdom och död men att effekten avtar över tid. Vi vet också att ovaccinerade personer är överrepresenterade när det gäller intensivvård och död till följd av covid-19. För att upprätthålla ett gott skydd på befolkningsnivå i ett längre perspektiv, även mot eventuella nya virusvarianter som kan komma, krävs en hög och jämn vaccinationstäckningsgrad och det är viktigt att ta de påfyllnadsdoser som rekommenderas.

Det kan finnas olika orsaker till att en del personer fortfarande kan ha en tveksamhet inför vaccination. Men alla ska ha nåtts av erbjudande om vaccination och ha den kunskap som behövs för att kunna göra ett genomtänkt val om sin vaccination.

Under vecka 11, den 14-20 mars, 2022 deltar Region Örebro län i den nationella vaccinationsveckan där vi med gemensamma krafter fokuserar på att få fler att vaccinera sig. Under dessa dagar kommer vi att göra insatser för att underlätta för dig som vill vaccinera dig och att informera om varför vaccinationerna är så viktiga.

Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Örebro län

Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare, Region Örebro län

Eva Slätmo, ordförande i styrgruppen för vaccinationer, Region Örebro län

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.