Catarina Lindström: Vem vill bli kommundirektör?

Ledare
PUBLICERAD:
Efter att Johan Harryson fick sparken som kommundirektör – efter lite drygt två och ett halvt år på posten - har jakten på en ny inletts. Det är ju helt naturligt, Karlskoga behöver en chef.

Det som känns mindre naturligt är att det inför öppen ridå pågår en politisk strid om vilka egenskaper denna nya kommundirektör ska ha.

Trots turbulensen kring Harryson har kommunstyrelsens ordförande Tony Ring (M) varit tydlig med att han har samma ”önskemall” som när Harrysson rekryterades.

”Vi söker i princip samma sak som när vi fick in Johan för vi har det här framåtlutande sättet att se på saker; vi skall inte ha en förvaltare utan vi skall ha en utvecklare. Vi vill ha personer som delar vår politiska inställning och vill gå framåt, på alla områden.” säger han i en intervju med KT-Kuriren.

Oppositionen har en minst sagt annorlunda kravbild på vår framtida kommundirektör.

”Det är fascinerande att han (Tony Ring, min anmärkning) går ut och säger att han vill ha någon som är en kopia av Johan … vi har sagt att vi skall vara med i processen från start till mål, och vill ha någon som värderar öppenhet och tillit”, säger Ida Edström (S) till KT-Kuriren.

”Det kommunen behöver är en kommundirektör som faktiskt kan kommunal verksamhet och kommunallagen, och som förstår att processer tar tid”, säger Maria Nyberg (V).

Och som vi lärt oss denna vår är det kommunstyrelsens arbetsutskott som anställer de högsta kommunala cheferna; och där är oppositionen i majoritet.

Frågan bli då hur rekryteringsprocessen ska se ut? Vem ska vilja söka jobbet? Hur ska man veta om man ens är tänkbar för tjänsten? Den som känner att man skulle passa som hand i handske för Tony Ring kan ju svårligen tro att han eller hon skulle hamna högt upp på Ida Edströms och Maria Nybergs lista över kandidater?

Och som om denna oenighet inte var nog ska vi komma ihåg att det är bara lite drygt tre år sedan Johan Harrysons företrädare Karin Björkman fick sparken av den nya majoriteten eftersom hon ”inte sprang tillräckligt fort”.

Det är förvisso inte ovanligt att man byter kommundirektör i samband med ett politiskt maktskifte; men just detta faktum gör rekryteringsprocessen ännu mer komplicerad.

Den 11 september är det ju som bekant val, och hur den politiska maktbalansen ser ut när rösterna räknats är naturligtvis omöjligt att sia om.

Sedan tar det ytterligare tid innan allt är plats – om jag minns rätt så hålls det första kommunfullmäktigesammanträdet med den nya politiska sammansättningen i december.

Så just nu söker vi alltså en kommundirektör med stor kompetens och erfarenhet vilket per definition innebär åtskilliga månaders uppsägningstid. En kommundirektör som sannolikt inte ens hunnit börja jobba när valet hålls och som alltså vet att hans eller hennes anställning kan upphöra redan i början av nästa år. Låter detta som en öppning som man ska kasta sig över?

Vem känner sig frestad att söka?

Catarina Lindström