Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Vårdnödläge i Region Örebro län

Publicerad:
<strong id="strong-83c8dc5e69a0c8626b53e01615bb8ef0">Patrik Nyström, oppositionsråd SD i Region Örebro län anser att det är nödläge inom vården.</strong>
Patrik Nyström, oppositionsråd SD i Region Örebro län anser att det är nödläge inom vården.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

För Sverigedemokraterna är de viktigaste målen i regionen att kärnverksamheterna fungerar. Sverige har ett av världens högsta skattetryck, Sveriges åtaganden för sin befolkning borde vara i världsklass. Regionernas kärnuppdrag, d v s vården, borde därför vara i världsklass. Tyvärr förhåller det sig inte så.

Det är omänskligt när man idag får vänta på livsviktig vård, där själva väntetiden riskerar att förvärra sjukdomstillståndet. Detta kan leda till förödande konsekvenser med komplikationer och livshotande tillstånd som följd.

För att kunna erbjuda en vård i världsklass måste vi ha en välutbildad personalstyrka som trivs på sitt arbete och där rätt kompetens används för rätt vårdinsats. Personalen måste ges tid och möjlighet att utföra sitt arbete på ett professionellt sätt.

Den vårdsituation som råder inom specialistvården, främst på USÖ, skrämmer. Personalen larmar nu ännu starkare om den svåra situation som råder på avdelningarna. De är mycket oroade över hur arbetet på avdelningarna ska kunna fortgå under sommaren, när semestrarna skall tas ut. Läget är illa redan nu och situationen inför den kommande sommaren ser värre ut än vad den gjorde för ett år sedan, som var en av de värsta somrarna personalen upplevt.

Regionen förlorar löpande många ur personalstyrkan. Man är därmed underbemannade och måste därför dra ner på vårdplatser. Personalen sliter med mycket övertid för att täcka upp behoven, och ovanpå detta blir man beordrad att ta extra arbetspass. På grund av överbeläggningar blir patienter utlokaliserade och placeras på andra avdelningar än var man rätteligen borde höra hemma. En annan avdelning har oftast inte den utrustning som krävs och specialistkompetensen för den aktuella sjukdomen är kanske inte heller tillgänglig.

När personalen får vårda svårt sjuka patienter som man inte har de rätta kunskaperna för att klara av, skapas en etisk stress. När rutinerad personal slutar, får de som är nya ta ett ansvar som ofta känns övermäktigt. När man inte ges möjlighet att ordentligt komma in i arbetet riskerar man att hamna i ett övermäktigt kaos. På akuten kan nyanställda få intensivvårda patienter, eftersom det inte finns tillräckligt med yrkesvan personal. Många nya slutar därför efter endast kort tid på jobbet.

Det händer att patienter glöms bort och att patienter skrivs ut för tidigt då det saknas vårdplatser. Efter en tid kan patienten återkomma med allvarliga komplikationer som beror på för tidig hemgång.

Förutom det vanliga stressiga arbetet så tillkommer alltså även en etisk stress. Man kan känna att man inte hinner med att ge den vård som patienten faktiskt behöver och har rätt till, man känner sig otillräcklig. Det tummas alltför ofta på patientsäkerheten.

Personalen tvingas till prioriteringar som i många fall är bristande. Det finns flera exempel på förvärrade sjukdomstillstånd hos patienter vid USÖ, där orsaken är stress och där det inte funnits tillräckligt med personal med rätt kompetens på plats. Detta är inte patientsäkert!

Utöver tung arbetsbelastning, etisk stress och att man inte känner sig tillräcklig inför sina patienter, så tillämpas ett lönesystem där erfarenhet inte syns i lönekuvertet. När det dessutom blir svårt att kombinera privatlivet med jobbets krav, tappar regionen kompetent personal.

Den nuvarande situationen inom vården är alltså i kris och det är ohållbart att fortsätta såhär!

Det är dags att man prioriterar en hållbar lösning på dessa eskalerande problem! Lägg allt som kan vänta åt sidan och se till att göra arbetet inom vården attraktivt igen. Erfarenhet ska synas i lönekuverten. Man ska vara tillräckligt antal anställda så att vårdplatser kan hållas öppna. Personalen ska känna att de har tiden och möjligheten att utföra sitt jobb på ett bra och patientsäkert sätt.

Region Örebro läns styrande majoritet, S, C och KD säger att det inte är pengarna som är problemet, utan kompetensbristen. Upp till bevis då! Utför åtgärderna som krävs så att vår kompetenta personal stannar och de vi förlorat vill komma tillbaka!

Elin Jensen, oppositionsråd SD

Patrik Nyström, oppositionsråd SD

Gunilla Fredriksson ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Örebro län

Artikeltaggar

ÅsikterInsändareRegion Örebro länSjukvård