Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Vi budgeterar för en återgång till 2018 års nivå

Publicerad:
Patrik Nyström (SD) budgeterar för att nattjouren inom ortopedi och kirurgi på Lindesbergs lasarett återställs till 2018 års nivå. Foto: Ingvar Karmhed / SvD / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Två läkare i Lindesberg, Peter Jilke och Ingemar Engstrand uttrycker i en debattartikel avseende primärjouren i Lindesberg, besvikelse över svikna vallöften 2018 och oro över kommande svikna vallöften inför valet 2022.

Vi Sverigedemokrater har som ett huvudspår i vår politik att vården skall vara nära och likvärdig i hela vår region. Ingen kan ha missat vårt starka engagemang för ett bibehållande av BB i Karlskoga, och i vår budget inför 2022 redovisade vi vårt ställningstagande:

I Sverigedemokraternas budgetförslag prioriteras vården i första hand, då den är regionens största huvuduppdrag och en väldigt viktig samhällsfunktion för befolkningen. Det är viktigt att vi har en fungerande basvård på alla våra tre sjukhus i länet och vi avsätter bland annat medel för att kunna öppna förlossningen i Karlskoga och för att ha kvar nattjouren inom ortopedi och kirurgi på Lindesbergs lasarett.

Givetvis hade vi också avsatt budgetmedel för dessa ståndpunkter. Så kommer också i att ske i vårt regionalpolitiska program inför valet 2022 och som avser mandatperioden 2023-2026, detta är något som våra valda ledamöter i regionen kommer att arbeta för.

Det har dock inte varit enkelt att få en sammanfattad bild av hur man i Lindesberg vill utforma primärjouren. Vi tycker oss ha nåtts av dubbla budskap i frågan. Det finns röster, främst från lokala företrädare för politiken, som uttalat sig helt tillfreds med de förändringar som genomförts till en reducerad primärjour. Andra röster, som t ex Jilke och Engstrand, anser det helt nödvändigt att återgår till nivån på primärjouren som gällde 2018.

Vi Sverigedemokrater är tydliga – vi budgeterar och verkar för en till 2018 års nivå återställd primärjour i Lindesberg.

Våra bevekelsegrunder för detta ställningstagande utgår dels ifrån vår politiska inriktning om nära och likvärdig vård i hela vår region, och dels utifrån att näringslivet i Lindesberg utvecklas i positiv riktning. Vården bör vara anpassad och gå i takt med kommunens positiva utveckling. Då behövs en återställd primärjour i Lindesberg. Att den styrande majoriteten bestående av S, C samt Kd nedmonterar vården för att sedan när valåret kommer gör tafatta försök att göra den något bättre är inte trovärt eller ansvarsfullt.

En jämlik vård i hela Region Örebro Län ska inte enbart stå skrivet fint i några dokument eller skanderas från en talarstol, det ska så även ske i praktiken.

Vi är beredda att ta ansvar för vården och på riktigt göra skillnad oavsett var du bor och lever i länet.

Patrik Nyström Oppositionsråd SD Region Örebro Län

Elin Jensen Oppositionsråd SD Region Örebro Län

Tom Persson Kommunfullmäktigeledamot SD Lindesberg

Artikeltaggar

ÅsikterInsändareKarlskoga lasarettLindesbergs lasarettSjukvård