Hoppa till huvudinnehållet

Underlaget på Råbäcksspåret är noga övervägt

Publicerad:
Insändarskribent får svar om underlaget i Råbäcksspåret. Foto: Sara Johannessen Meek

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar på insändare : Varför grus på Råbäcksbanan?”

Efter att det på senare år inkommit synpunkter till kommunen angående skaderisker på grund av dålig beläggning i Råbäcksspåret med uppstickande rötter och stenar. Vi i serviceförvaltningen fick därför i uppdrag av kommunstyrelsen att åtgärda detta under hösten 2021 med en avsatt peng på 80 000 kr.

Insändaren som besvaras:

Insändare: Varför grus på Råbäcksbanan?

Då bark eller träflis inte är särskilt lämpligt ur ett tillgänglighetsperspektiv med tanke på personer med olika fysiska funktionsvariationer också ska kunna använda spåret så började vi undersöka hur andra kommuner valt att göra med sina motionsspår.

Det visade sig, efter kontakt med Kristinehamn, Filipstad och Karlskoga att de använder enbart grus i fraktionen 0-16 mm till sina spår, vilket också är det grus som beställdes till Råbäck i november.

Vår tanke i förvaltningen var att vi skulle kunna sprida gruset på vintern för att undvika markskador, vilket inte fungerade bra. I dagsläget håller vi på med beläggningen av gruset, som vi fortfarande är övertygade om blir det bästa underlaget för alla över tid. Arbetet kommer pågå någon vecka till och sedan välkomnas alla, oavsett förmåga ut till Råbäck för att njuta av spåret och dess omgivningar.

Tobias Nordin, trädgårdsmästare, serviceförvaltningen

Magnus Ådèn, förvaltningschef, serviceförvaltningen.

Patrik Renberg, ordförande, serviceförvaltningen.

Artikeltaggar

ÅsikterInsändareLöpningMotion och hälsaRåbäck friluftsområde