Insändarsvar: Ingen rätt att ändra på fakta

Insändare
PUBLICERAD:
Ronnie Erhard (M) ger sin syn på processen kring bygglov för höghus vid Kulturskolan.
Foto: Kajsa Juslin
Svar på insändare ”Beslut måste förankras demokratiskt”

I en artikel 2022-05-20 hävdar Mika Takamäki ”Ja, när ska man stoppa det. Detaljplanen måste bli klar, först då vi ser exakt vad som är tänkt. När det landade i att det är så många våningar tyckte inte vi att det var passande för området”.

Insändaren som besvaras:

Fakta är: Mika Takamäki (S) deltog i beslutet att påbörja detaljplan på Varfågeln 1 2019, utan reservation.

Fakta är: Mika Takamäki (S) närvarade vid två nämndsammanträden, oktober 2020 och april 2021, där förvaltningen informerat om planerna kring byggnation. Vid båda mötena informerades det om den tilltänkta höjden på bebyggelsen. Information om dessa åtta respektive sex våningar har alltså nämnden erhållit under processens gång, inklusive Takamäki.

Fakta är: Mika Takamäki (S) valde att inte yrka återremiss i ärendet utan valde istället att avslå hela byggnationen.

Fakta är: över 600 000 kr av kostnaden för framtagande av detaljplan är hänförligt till konsultkostnader och avser alltså inte kostnad för egen personal som Mika påstår i sin insändare. Denna kostnad kommer nu tack vare hur (S) röstade att belasta skattekollektivet i Karlskoga.

Mika påstår i sin insändare 2022-05-23 att han är för utveckling i Karlskoga, trots detta letar Mika detaljer för att kunna rösta emot förslag som skall kunna gynna befolkningsutvecklingen. Mika Takamäki (S) har vid ett flertal tillfällen i nämnden motarbetat olika satsningar och byggnationer. Två exempel är renoveringen av Lunedet samt byggnation av Björkbornsbron. Man har röstat emot, men sällan kommit med egna förslag eller alternativ.

Socialdemokraterna har blivit kända på senare år för att vara en ”bromskloss” för den kommunala utvecklingen, men nu verkar de övergått till att vara en ”stoppkloss”. Socialdemokraterna i Karlskoga verkar uppenbarligen gå till val på att säga stopp, och nej.

Som avslutning vill jag ställa 3 följdfrågor Mika Takamäki.

1. Vad är Socialdemokraternas plan för att kompensera för detta bortfall av 54 centralt placerade nya bostäder i Karlskoga? Ska vi nå det befolkningsmål som både Alliansens och (S) budgetberäkningar utgår ifrån, behövs fler bostäder.

2. Tycker du att det är klokt att slänga bort konsultkostnader och duktiga medarbetares arbetstid för att ni i (S) inte läser på och reagerar i tid?

3. Tycker du inte skridskobana på torget och utredning kring lekplatsen är något bra? Om inte, Varför har ni då med det i (S) budget 2022 som du röstat för?

Ronnie Erhard (M), ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.