Insändare: Brända jordens taktik

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribent menar att det bara finns ”den brända jorden” kvar av Karlskoga lasarett.
Foto: Anders Hestad
I Karlskoga är vi många som har relationer till vårt lasarett. Flera flyttade hit för att göra AT eller ST tjänst. Karlskoga lasarett hade fått utmärkelsen svensk kvalitet, vilket innebar att det var ett bra lasarett att få sin utbildning på.

Då regionen beslutade att införa länskliniker år 2015, fanns kanske en from tanke att lasarettets kompetenser skulle stanna kvar? Länskliniker innebär dock att det finns en länsövergripande budget, ledning och planering av vårdverksamheten och där beslutsfattande sker centralt.

Året därpå hölls ett personalmöte med en då, ny chef, på Region Örebro, som skulle genomföra länsklinikerna. Budskapet var att om inte personalen gjorde som chefen sa, skulle denne se till att både Karlskoga och Lindesbergs lasarett, blev till vårdcentraler.

Där är vi nu.

Antalet chefer och chefsnivåer har ökat totalt och placeringen av dem är i Örebro. Budgeten fördelas inte ut. Det görs inga lokala verksamhetsplaner. Det finns inga lokala gemensamma möten. Det saknas lokala möten med cheferna som är i Örebro. Handlingsutrymmet för varje medarbetare har därmed minskat, administrationen ökat och helhetssynen har glömts bort. Ett av de viktigaste uppdragen som chef är att skapa handlingsutrymme, motivation och strukturella förutsättningar i kärnuppdraget, vilket är svårt att skapa på distans. Avdelningspersonal, mottagningspersonal, operationsplanerare och läkare har slutat. Flera av läkarna har bytt region och flyttat från Karlskoga.

Jämför man antalet specialister inom länsverksamheten som före länsklinikerna arbetade och bodde lokalt, finns nästa ingen kvar i Karlskoga. Det som är kvar av Karlskoga lasaretts kirurgi, anestesi (med ambulansen) gynekologi, ortopedi bemannas av hyrläkare och läkare från Örebro (kommer någon dag per vecka).

I detta perspektiv är det inget konstigt att förlossningen inte heller öppnas upp. Det finns inte den kompetens kvar i Karlskoga, som behövs om det skulle hända något och då pratar vi inte neonatalläkare. Intensivvårdsavdelningen i Lindesberg ska stängas i sommar för att personalen ska vara täcka upp i Örebro. Under förra veckan sa därmed tre anestesisjuksköterskor upp sig. Man måste ändå fundera på om tillit, samverkan och helhetsperspektiv kan ha att göra med verksamhetens styrning och ledning? Av den tidigare prisbelönta lokala sjukhusledningen och organisationen finns nu bara den brända jorden kvar.

#återskapakarlskogalasarett

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.