Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Skolan är till för alla - även barn med autism

Publicerad:
<strong id="strong-8ac0557df5fb6aacc0ea462328974d23">Pia Delin, ordförande Autism- och Aspergerföreningen Örebro län, menar att skolan måste vara till för alla elever.</strong>
Pia Delin, ordförande Autism- och Aspergerföreningen Örebro län, menar att skolan måste vara till för alla elever. Foto: Henrik Montgomery/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Sex av tio elever med autism får inte tillräckligt stöd i skolan, trots att skollagen tydligt slår fast rätten till anpassat stöd. Det visar Skolenkäten 2022 från Autism- och Aspergerförbundet. Nu behöver Örebro läns kommunpolitiker skapa en skola för alla – även elever med autism, skriver Gunilla Sundblad, förbundssekreterare Autism- och Aspergerförbundet och Pia Delin, ordförande Autism- och Aspergerföreningen Örebro län.

Engagerade anställda på Örebro läns skolor gör ett fantastiskt arbete för barn med autism. Men allt för många skolor misslyckas med att ge elever med autism rätt stöd, vilket leder till allvarliga konsekvenser för eleverna. En fungerande skolgång är avgörande för att motverka psykisk ohälsa och arbetslöshet. Nu behöver vi mer än vallöften – vi behöver en skola som faktiskt är för alla.

Sex av tio vårdnadshavare, 60 procent, anser att deras barn med autism inte får tillräckligt stöd i skolan, det visar Skolenkäten 2022 från Autism- och Aspergerförbundet. Åtta procent får inte något stöd alls, fast de behöver det. Autism- och Aspergerförbundet har kartlagt skolsituationen sedan 2007 och tyvärr är resultaten lika nedslående som tidigare år.

Att skolan inte ger rätt stöd till barn med autism är både ett underbetyg till samhället och en stor förlust för alla som drabbas av skolans misslyckande. För att ha samma möjligheter som andra barn att klara skolan och nå kunskapsmålen är det viktigt att alla barn med autism får rätt anpassningar och stöd.

Vi har tagit fram tre konkreta förslag till Örebro läns skolpolitiker för att skapa bättre förutsättningar i skolan för barn med autism:

1 Utbilda rektorerna i autism

Rektorerna på kommunens skolor ska ha tillräcklig kunskap om autism för att kunna organisera, planera och resursfördela stödet till elever med autism.

2. Säkerställ att elever får rätt anpassat stöd

Säkra tillgången på speciallärare och specialpedagoger i alla skolor. Skapa tillräckligt många särskilda undervisningsgrupper så att alla barn som behöver kan få en sådan plats. Säkerställ att det finns ekonomiska resurser och tillämpa tilläggsbeloppet så att barn med omfattande behov inte förlorar rätten till extraordinära stödåtgärder.

3. Bygg autismvänliga skolor

Fram till år 2026 ska cirka 1 400 förskolor och skolor byggas i Sverige. Se till att principen om universell utformning finns med som ett krav vid ny- och ombyggnation av samtliga skolor för att skapa avskalade miljöer som minskar mängden sinnesintryck och ger utrymmen för återhämtning. Det gynnar alla elever och vuxna i skolan.

I Örebro län finns cirka 700 skolbarn med autism. Ge dem möjlighet att delta i samhället på samma villkor som alla andra. Sveriges skolor är till för alla – även elever med autism.

Gunilla Sundblad, förbundssekreterare Autism- och Aspergerförbundet

Pia Delin, ordförande Autism- och Aspergerföreningen Örebro län

Artikeltaggar

AutismInsändareÅsikter