Insändare: Arbetsrätten är en trygghet för alla anställda i kommunen

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Sigun Carlen-Slottner
Karlskoga kommun är en stor arbetsgivare med närmare 2500 tillsvidareanställda och runt 1100 timvikarier. Av olika anledningar så tvingas varje år arbetsgivaren och de fackliga organisationerna göra mellan 10 och 20 uppgörelser som handlar om att någon måste avsluta sin anställning.

När det gäller processen är det den samma oavsett vilken typ av uppdrag den som ska sluta har haft, alla har samma rättigheter och möjligheter. I samband med att den omskrivna tjänstemannens anställning avslutades nåddes en överenskommelse mellan Karlskoga kommun och tjänstemannen efter förhandlingar med Vision.

Oavsett vad man kan tycka i sakfrågan är det viktigt att framhålla att överenskommelsen i alla delar följer gällande lagstiftning och arbetsrätten. Därför är det olyckligt att det finns krafter som på olika sätt sprider en osann bild av hur uppgörelsen gjordes och som försöker få det till att något inte gått rätt till.

Även i fallet med de två andra högre cheferna som slutade är det konstaterat att allt i lagens mening gått rätt till då man följt gällande reglementen och delegationsordning. Jag förstår att många upplever det som anmärkningsvärt och stötande att en tidigare anställd kan få ersättning i samband med att en anställning avslutas men det är så gällande lagstiftning ser ut och det är vad vi måste förhålla oss till.

I det sammanhanget är det viktigt att åter poängtera att samma regler gäller oavsett vilken position den som tvingas sluta har haft, det är samma regler som gäller för samtliga anställda i en kommun.

Avslutningsvis är det också önskvärt att tydliggöra att kostnaden för uppgörelserna finansieras centralt och alltså inte påverkar någon verksamhet eller lönebildningen vilket felaktigt har påståtts i olika forum. Karlskoga kommun har så många fantastiska medarbetare som varje dag gör sitt yttersta för alla som bor och verkar i Karlskoga och de arbetsrättsliga reglerna finns i grunden till för att utgöra en trygghet för alla anställda.

Nu är min förhoppning att vi ska få arbetsro och slippa felaktiga anklagelser angående den senaste tidens händelser som jag inte på något sätt har för avsikt att försvara men som utifrån den lagstiftning som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare har hanterats på ett helt korrekt sätt. Om KT-Kuriren vill få bekräftat att allt gått arbetsrättsligt rätt till vad det gäller uppgörelsen med berörd tjänsteman så är dom välkomna att höra av sig till Larsa Josefsson, Ordförande i Vision/Karlskoga.

Tony Ring (M), kommunstyrelsens ordförande

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.