Ossama Makhaul: Kom Skaparens Ande

Familj
PUBLICERAD:
En mycket stor bön på den helige Andes natt, som vi kallar Pingst, skriven av Påven Johannes Paulus II:

Vi ber att Skaparens Ande kommer att besöka dina anhängares själar och fylla deras hjärtan med nåd, för de är din skapelse. Du är vår tröst, en gåva som kommer från det högsta, livets källa, från eld och kärlek, som ger andlig smörjelse. Du är den som kan utgjuta de sju gåvorna i oss. Du är Guds hands finger, du som lovade Fadern, och som lägger alla ordets skatter i vår mun.

Vi ber dig att upplysa oss med ljus i våra sinnen, ingjuta kärlek i våra hjärtan och genom din eviga hjälp kan du stärka oss i våra svagheter. Vi ber dig att utvisa våra fiender, så att vi kan skapa fred. Vi vill att du vägleder oss. Med din vägledning kan vi undvika laster. Må vi genom dig känna vår Fader och Sonen, och genom dig kan vi fortsätta att tro på dem. Vi ger dig ära Gud Fader, och till dig Sonen som uppstod från de döda, och till Anden som tröstar oss genom århundraden och i evigheten. Amen.

Vigning av familjen till den Helige Ande. När du ber vigningsbönen för din familj, ger du helighet, det vill säga, du skyddar dem på ett heligt sätt, eftersom du anförtror dem direkt till den helige Andes kraft, vilken vakar över dem och aldrig överger dem.

O Gud i den helige Andes person! Knäböjda inför din närvaro är vi redo att öppna oss för dig med hela vårt väsen och allt vi har.

Vi som är skapade av Gud Faderns kraft, förlåt oss genom din Sons nåd, och kom genom din gränslösa kärlek till våra själar, så att vi kan ta emot din helighet, och upprätthålla gemenskap genom det gudomliga livet.

Från den dag då vi döptes är det möjligt för var och en av oss att vara livets tempel, där du kan bo tillsammans med Fadern och Sonen, och på konfirmationsdagen kunde du stiga ner i våra själar med alla dina gåvor så att vi kunde fortsätta i det kristna livet.

Vi vill att du stannar vid vår sida för att vara närvarande i varje ögonblick, så att du är heligheten av vår lycka, och är honungen i vår smärta. Upplys våra sinnen genom gåvorna av visdom, förståelse och kunskap. I de stunder då vi känner oss förbryllade och tveksamma är det Du som hjälper oss med Dina goda råd, så att vi inte faller in i kamp. I vårt arbete ber vi att Du ger oss styrka, så att vårt andliga liv och vårt familjeliv fylls med Din stora fromhets anda, och vi alla kan känna det. Respekt för vår Herre och en känsla av faderlig kärlek för att inte förolämpa dig, eftersom du är den allra heligaste treenigheten. Må dina gåvor och din nåd vara med oss hela tiden så att vi kan fortsätta att leva ett liv i helighet i din närvaro. Idag försäkrar vi vår familj och oss själva att du kommer att skydda oss för alltid.

Ossama Makhaul