Dumsnåla beslut kostar miljoner

Ledare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Dagens ledare av Susanne Sjöstedt.
Det är den eviga frågan: Vad är så viktigt att det borde finansieras via skatten?

Gränsdragningarna är inte alltid helt enkla och när varenda kommun och region sitter med miniräknare och försöker maxa kommunal service, vård, skola och omsorg med pengarna de har på fickan, uppstår alltid frågan vad som skulle kunna plockas bort.

”Vi måste fokusera på kärnverksamheten”, säger politikerna.

Det kan kännas smart i stunden – men visa sig vara bara dumsnålt på sikt.

Var femte minut, varje dag och varje timme på dygnet, ramlar en pensionär så illa att hen behöver uppsöka vård på sjukhus eller i öppen specialistvård.

Det betyder över 100 000 allvarliga fallskador per år. I snitt avlider över fler än fem äldre per dag till följd av fallolycka, vilket gör fallskador till den vanligaste dödsorsaken för äldre.

I en rapport häromveckan har Socialstyrelsen försökt räkna ut hur kostnadseffektiva fallpreventiva åtgärder är. En lite obehaglig matematik där man till de kostnader kommuner och regioner har för faktisk hälso- och sjukvård, rehab och läkemedel och så vidare även lägger till förlorad livskvalitet hos den som skadas vid ett fall.

Totalkostnaden hamnar då på totalt närmare 17 miljarder kronor per år. För ett län i Örebros storlek skulle det handla om kostnader på över en halv miljard utslaget på kommuner och region. Men det satsas ingenstans i närheten så mycket på förebyggande insatser. Trots att man alltså skulle kunna få tillbaka pengarna på kostnadssidan.

Under det förra röda styret i Göteborg infördes gratis broddar till skorna för personer över 65 år. Först i Sverige. En studie kunde visa att de nästföljande fyra åren minskade antalet halkolyckor i kommunen jämfört med tidigare år med mer än en tredjedel.

Och eftersom ett par broddar kostar långt mindre än slutenvård för en äldre person som ramlar så ordentligt på isen att hon får en höftfraktur och måste läggas in – ja, då blev det en riktigt bra affär för kommunkassan

En FÖR bra affär, verkade det nya moderata kommunalrådet tycka, och menade att ”broddar ingår inte i vårt kärnuppdrag”. Det nya högerstyret drog in den halv miljon kronor årligen som broddarna kostade och verkar inte ägnat en tanke åt vem som skulle behöva betala det högre priset i slutänden.

Just broddar är en av de tre saker Socialstyrelsen speciellt listar i sin rapport som ”fallpreventiva åtgärder med evidensbaserad effekt”, på vanlig svenska: förebyggande åtgärder som faktiskt funkar.

Fysisk träning, omgivningsanpassning (inklusive hjälpmedel) och broddar på vinterväglag. Billigast och absolut enklast av de tre att implementera? Broddarna förstås.

Länets kommuner borde förstås göra det till årets julklapp redan nu.