Dagens dikt: I försommartid

Insändare
PUBLICERAD:
Blommande lila syrén.
Foto: Hasse Holmberg/TT

Jag vandrar i ett landskap, när det som vackrast är,

där bjuds på all skönhet, som nu naturen klär.

Fylls gör jag utav dofter, från hägg och från syren,

jag kupar mina händer, runt klasarna på gren.

En värld så mustigt grön, att vila tanken i,

jag vandrar i en tid, så fylld med harmoni.

Konvaljen nyss på marken, så liten och så skör,

den lever i all enkelhet, men ändå skönhet strör.

Jag stannar upp och lyssnar, när jag hör fågelsång,

de vackraste bland toner, som bjuds mej om och om.

I försommarens tid, med lätta steg jag går,

jag är blott en besökare, som denna ynnest får.

Sist lagrar jag inom mej, de skatter som mej ges,

igenom höst och vinter, tills åter allt kan ses.

A-M Käll

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.