INSÄNDARE: Fel bild av processen

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Martin Hårsmar (M) svarar på kritik från Matz Ericson kring busskorten till gymnasieelever.
Foto: Region Örebro län
Svar på insändare om busskort från Matz Ericson

Moderaterna och jag har under lång tid försökt att arbeta med ett lyssnande ledarskap. Redan innan vi tillsammans med Alliansen fick väljarnas förtroende att styra har vi arbetat med det lyssnande ledarskapet. Detta har även varit fallet vad gäller frågan kring busskort för Karlskogas gymnasieungdomar. Matz Ericson målar upp en felaktig bild av processen och det ställningstagande som kommit från alliansen. Han missar också att meddela att de taxor som kommunen betalar till länstrafiken är betydligt högre än om man skulle köpa motsvarande busskort som privatperson.

Det som har hänt är följande. Alliansen i Karlskoga tog beslut om att införa en gräns för busskort för gymnasieelever till 6 km från hemmet till skolan. Detta är den lagliga gränsen och detta gjordes för att just Socialdemokraterna satt en väldigt hög taxa för gymnasiekort. Vi i styret ansåg inte att det var rimligt att betala över 6 miljoner kronor för busskort då det finns andra saker i skolan som är viktigare att lägga pengarna på. Efter detta kallas jag och några andra politiker på ett möte med ungdomsfullmäktige då de presenterar ett förslag som skulle kosta hälften av det som Matz Ericsson tidigare slagits för. Ungdomarna presenterar ett förslag där busskorten ska gälla dygnet runt och på helger men bara i Karlskoga. Det förslaget låter ungdomarna åka både till skolan och till sina fritidsaktiviteter. Kostnaden för detta är bara 2,9 miljoner och ger mer frihet.

Det viktigaste är dock att detta är ungdomarnas eget förslag. Ungdomarna är överens med oss i alliansen om att kostnaden var för hög med den socialdemokratiska taxan. Matz Ericsson däremot är inte nöjd med ungdomarnas eget förslag som både skulle ge skolan mer pengar och ungdomarna mer frihet, nej det han vill göra är ta tillbaka de dyra gymnasiekorten för dryga 6 miljoner och även lägga extra pengar för att korten ska räcka på kvällar och helgen, vad den summar hamnar på vet kanske bara Matz själv.

Vi i alliansen har i denna fråga återigen arbetat med det lyssnande ledarskapet och säger därför ja till ungdomarna och nej till att slösa med skolans budget. Låt ungdomarna få friheten att kunna använda kollektivtrafiken i kommunen och samtidigt vara varsamma med skolans resurser.

Martin Hårsmar

Moderaterna

Kommenterad insändare:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.