Kvinnor drabbas när vården nedrustas och centraliseras

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Centraliseringen som drabbar kvinnor, menar Vänsterpartiet.
Foto: Roger Gleisner

Ett modernt samhälle satsar på kvinnovård och närheten till densamma. Efter valet blir det Vänsterpartiets uppgift att stoppa en bakåtsträvande kvinnosyn i regionens politiska styrning.

Experimentet som en gång syftade till att effektivisera vården genom en länsklinik har nu mer eller mindre utvecklats till en centralisering till Örebro. I denna centralisering är det inte oväntat kvinnor som, i stor utsträckning, får stryka på foten när det ska sparas på pengar. Förlossningsvården är sedan länge placerad i Örebro. Trots löften och stora ord så är det ingen från den politiska styrningen som kan redogöra för hur det ska gå till när förlossningen i Karlskoga ska slå upp dörrarna igen.

Till listan av centraliseringen som drabbar kvinnor kan vi även lägga till mödravården, gynekologisk kirurgi och onkologi. Dessa är dessutom bara axplock av försämringar.

Fler kvinnor ska dela på färre vårdtider med färre av den kvalificerade personal som behövs.

Det råder akut brist på barnmorskor och detta är en direkt konsekvens av stora uppsägningar i samband med stängningen av förlossningen i Karlskoga. Här sätta inte bara patientsäkerheten på spel, det finns även en överhängande risk att personal inte kan få sin lagstadgade sommarsemester.

År 2022 ska inte kvinnors liv och hälsa behöva riskeras i syfte att spara pengar för att uppnå ett bra resultat i balansräkningen. Detta kan inte beskrivas som något annat än ett politiskt misslyckande av gigantiska proportioner.

Satsa på kvinnorna istället - det vinner alla på.

Anna Lilja

Distriktsordförande Vänsterpartiet Örebro län

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.