Förfallet på Medborgarplatsen måste få ett slut.

Insändare
PUBLICERAD:
Ju längre tiden gått desto större förfall av ”Coopfastigheten” samt allt dyrare att renovera, anser SD i Degerfors.
Foto: Anna-Stina Tallmyren

Per Myrberg framförde en låt om en fastighet som benämndes 34:an en gång i tiden. ”Coopfastigheten” tar fram associationer som ”nu ska hela rasket rivas” och låta ”34:an i himlen gå in”.

Ju längre tiden gått desto större förfall av ”Coopfastigheten” samt allt dyrare att renovera. För att få ett slut på dessa eviga diskussioner anser vi i SD Degerfors att det var rätt beslut av kommunen att förvärva fastigheten. Det enda vi hade åsikter om var att köpeskillingen var på tok för hög, 6,7 miljoner, medan fastigheten är värderad till endast 4,2 miljoner. Trots en icke utredd kostnad för rivning så är det något som vi förespråkar eftersom det är en engångskostnad och förmodligen blir billigare än att försöka renovera fastigheten till något som ingen vet vad det skall bli. En rivning skapar dessutom möjligheter till en attraktivare centrumutveckling. Idag är ”Coopfastigheten en skam för Degerfors centrum.

Man kan ha åsikter om hur förvärvet gått till. Efter flera år av åsikter vad fastigheten skulle kunna användas till ställdes kommunstyrelse och fullmäktige inför fullbordat faktum. Slutförhandling och fastställande av köpeskilling var redan avklarat av minoritetsstyret. Politiken fick 2 veckor på sig att ta ställning. Nu är det som det är och förhoppningsvis kommer en centrumutveckling värd namnet att inträffa.

Vi i SD Degerfors förväntar oss efter valet i september att mer sakpolitik gällande samarbetet mellan socialen och skolan formaliseras och kommer till rejäl verkstad. P.g.a. den eskalerande utslagningen och drogmissbruk i vår kommun måste vi samtidigt släcka eldsvådor samt att förebygga dem. Vi kommer fortsatt att plädera för satsningar på skola, äldreomsorg, tillväxt samt breddidrott. I några av dessa frågor får vi bra respons för våra ideer men tyvärr blir det lite verkstad av detta.

Mandatperioden i kommunen har till stor del präglats av okvädningsretorik mellan de 2 stora partierna vilket inte gynnat kommunens utveckling utan resulterat i 3 ”styren” där sakpolitiken kommit i skym undan. Låt oss ta lärdom av detta och förhoppningsvis komma till ett mer belevat debattklimat efter valet i september.

Sverigedemokraterna Degerfors

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.