Om Mötesplatsen i Degerfors

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Socialnämndens ordförande beklagar att samverkan kring Mötesplatsen mellan kommunen och kyrkan i Degerfors avlsutas.
Foto: Anna-Stina Tallmyren

Vid vårt möte med Degerfors-Nysunds församling i oktober 2021 fick kommunen besked om att inriktningen gällande Mötesplatsen skulle förändras. Hur det nya konceptet skulle se ut fick vi tyvärr inget svar på. I överenskommelsen från 2014 står att Mötesplatsen ska arbeta för att bryta isoleringen av äldre samt bedriva stödverksamhet för anhöriga, vilket varit grunden för vårt samarbete.

För Mötesplatsen liksom för alla andra föreningar eller verksamheter som erhåller bidrag från kommunen ska en verksamhetsberättelse för föregående år, samt en verksamhetsplan för kommande år presenteras, vilket aldrig har gjorts. I stället kom ett protokoll med en kopia av kyrkorådets uppsägning av samverkansavtalet.

Mötesplatsens besök, aktiviteter och den fantastiska personalen har varit så uppskattat bland våra äldre och anhöriga i vår kommun.

Det är sorgligt att många år av väl fungerande samverkan avslutas.

Anita Bohlin-Neuman (V)

Socialnämndens ordförande

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.