"Vi prioriterar visst Kommunals medlemmar"

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Foto: Anders Persson
Regionens politiska ledning svara på lönekritik svarar på insändare från Kommunal Sektion sjukvård-trafik Örebro län 27/6 2022

Kommunals yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården är viktiga för oss. Därför satsade vi under förra året, 2021, 40 miljoner av de då särskilt avsatta 50 miljonerna för medarbetare inom hälso- och sjukvården till höjda ob-ersättningar med 60 % för Kommunals medlemmar. I praktiken innebär det en höjning med ca 1400 – 1600 kr per månad beroende på hur man arbetat. Utöver det gjordes också en prioritering av Kommunals medlemmar inom hälso- och sjukvården i den årliga löneöversynen, i stället för de 2,3 % som var reglerade i löneavtalet ökade lönerna med 2,9 %.

I årets löneöversyn har utrymmet för löneökningar utgått från de angivna nivåerna i löneavtalet, ca 1,7 %, men för gruppen skötare har en viss prioritering gjorts.

Vad gäller vårt löneläge i jämförelse med andra regioner så är vi medvetna om att vi har de lägsta medellönerna för gruppen undersköterskor inom vård- och specialavdelning medan vad gäller undersköterskor och skötare som arbetar på mottagning så ligger vi i mitten av lönespektrat av regionerna enligt den nationella lönestatistik som redovisas av SKR för 2021.

Vi har sedan 2019 lokala kollektivavtal om förkortad arbetstid för medarbetare inom hälso- och sjukvården som arbetar skift med såväl kvälls- som nattjänstgöring och de omfattar också Kommunals medlemmar. Heltidsnormen är i de fallen mellan 2 till 4 timmar kortare än vad som anges i centrala villkorsavtal och värdet i pengar är mellan 5,5 % upp till drygt 11 % beroende på hur man arbetar.

Arbetet med kommande löneöversyn – den för 2023 – startar direkt efter sommaren då verksamheterna inventerar vilka lönesatsningar och prioriteringar som behöver göras. Inför löneöversynen 2023 kommer löneökningsutrymmet att fastställas av SKR och Kommunal och är alltså inte klart ännu.

Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande (S)

Behcet Barsom, regionråd (KD)

Charlotta Englund, regionråd (C)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.