Insändarsvar: Vi jobbar intensivt med rekryteringar

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribent får svar på frågor om situationen på Pilgårdens vårdcentral i Degerfors.
Foto: "Camilla Hallström"
Svar insändare ”Vad händer med vårdcentralen i Degerfors?”

Tack för dina frågor om Pilgårdens vårdcentral. Jag hoppas att jag kan ge dig svar på de frågor som finns i insändaren.

Insändaren som besvaras:

Pilgårdens vårdcentral är en regiondriven vårdcentral som utgör basen för regiondriven hälso- och sjukvård för Degerforsbor. Vårdcentralen har ett gott anseende i Degerfors och är en trygghetsskapande arena för många.

Det stämmer, som omnämns i insändaren, att läkarbemanningen inte är tillfredsställande, vilket också stämmer för andra professioner som finns på vårdcentralen. Fast anställda distriktsläkare och utbildningsläkare arbetar på vårdcentralen tillsammans med hyrläkare. Tyvärr har dock hyrläkare i den omfattning som det finns behov av, inte funnits tillgängliga för att bokas till Pilgårdens vårdcentral.

Medicinska bedömningar har möjliggjort bokningar av tider till berörd profession utifrån den bemanning som finns. Ett arbete pågår med att rekrytera medarbetare för de professioner som saknas. Rekryteringsarbetet intensifierades under våren när flera erfarna medarbetare har valt att sluta för annat arbete.

Katrin Eriksson, Bitr områdeschef

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.