Ledare Catarina Lindström: Oproffsigt hanterat

Ledare
PUBLICERAD:
Som jag skrev redan i januari är det ingen hemlighet att Degerfors kommun har dålig ekonomi. Redan under det ”gamla” styret påpekade revisorerna att nämnderna – och då framför allt socialnämnden – var dåliga på att hålla sig inom sina budgetramar.

När kommunfullmäktige antog budget för 2016 och riktlinjer för 2017-2018 gjorde man det utan att ha några besked om statsbidrag eller kostutjämnadssystemet som påverkade kommunens ekonomi oerhört mycket.

Varför Johanna Svärd (S) och Leif Spånbo (L) utsågs som ansvariga för detta kan man bara spekulera i. Kanske tog tålamodet med socialnämnden helt enkelt slut – fullmäktige kanske fick nog av den ekonomiska störtblödningen. Eller så är det som Patrik Renberg menar, en maktkamp.

Men oavsett vilket så är det oproffsigt att inte kolla och dubbelkolla så att allt gått juridiskt korrekt till. Om tanken med att inte bevilja Svärd och Spånbo ansvarsfrihet var att få fullt fokus på att vända den ekonomiska trenden har man ju knappast uppnått sitt syfte. Nu måste ljudfiler transkriberas, komplettering skickas in och ett extra kommunfullmäktiesammanträde hållas. Allt detta tar naturligtvis tid och kraft som var tänkt att ägna åt annat.

Och om vi pratar ansvar - hur mycket ansvar har kommunstyrelsens ordförande Anneli Mylly (V) och Anna Nordqvist (M) tagit? Ska de sätta sig på några höga hästar?

På frågan om varför motiveringen inte finns med i protokollet svarar Anna Nordqvist ”Vi vet inte, det blev tokigt”.

Kommunstyrelsens ordförande Anneli Mylly (V) vidhåller att det är socialnämndens ordförande som har ansvaret, och verkar utgå ifrån att detta misstag ska bli enkelt att rätta till.

I ett första mejl till KT-Kuriren skriver hon: ”Man får intrycket av att vi gjort något olagligt i kommunfullmäktige. Så är det inte utan det som blivit fel är att det inte finns med en skriftlig motivering från V och M varför man entledigade Johanna och Leif .”

Men enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet är det är unikt två förtroendevalda borde ha uppdrag där två andra nu sitter och han beskriver det som en ”olöslig situation”.

En situation som nu lösts när Johanna Svärd avsäger sig uppdraget och inte tänker slåss för ekonomisk ersättning.

Det är en soppa som knappast ökar Degerforsarnas förtroende för sina politiker och eventuellt även påverkar deras vilja och benägenhet att gå till valurnorna i höst.

Att ingen från kommunen meddelade Johanna Svärd och Leif Spånbo om förvaltningsrättens beslut utan de fick nyheten via KT-Kuriren kan ses som en småsak i sammanhanget. Men i mina ögon är det ganska talande för hanteringen av hela denna historia.