Insändare: Det var S som ville flytta stationen

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Insändarskribent påminner om att det var socialdemokraterna i Degerfors som ville flytta tågstationen.
Foto: Ylva Westerlund
Två insändare, 28/6 och 6/7, har hävdat att det var Vänsterpartiet, (V), i Degerfors som ville flytta järnvägsstationen i Degerfors till centrum/Folkets hus (FH).

Med anledning av detta vill jag göra en tillbakablick till åren 2008-2010.

Socialdemokraternas, (S), framtidsplaner under dessa år var följande:

1.) Kommunen skulle köpa FH – och detta hann att beslutas på kommunfullmäktiges möte i juni 2010, några månader före valet.

2.) Flytta gymnasiet till FH, TRE olika ritningar presenterades. Det första förslaget innebar en påbyggnad av ett helt våningsplan. Med beräknad kostnad av 60 miljoner.

I nästkommande ritningar fanns bl a förslaget att förlägga fotbollsgymnasiets träningar till FH:s garage, i källarplanet. Detta utrymme har cirka två meters takhöjd och bärande betongstolpar i mitten…

3.) I dessa ritningar ingick även en väntsal för tågresenärer. Denna väntsal skulle inrymmas i den lilla övre foajén utanför C-och D-salen, högst upp i trapphallen ovanför biblioteket.

Från detta utrymme planerades någon sorts gångförbindelse ut till den enkelspåriga banvallen bakom FH.

4.) För att komplettera det hela med till ett resecentrum, skulle en busstation anläggas. Den skulle ligga där förskolan Herrgården finns.

Förskolan skulle alltså därmed rivas.

Hur man tänkte sig kollektivtrafiken till invånarna på Bruket, minns jag inte.

Alla dessa planer rörde upp rejält. Jag har otaliga insändare och artiklar sparade.

Karlskoga Tidning anordnade ett telefonväkteri i frågan om stationsflytt och 84 personer hörde av sig med sina synpunkter. Av de 84 som ringde, var det 68 som motsatte sig (S) planer, 16 var positiva.

Robert Mörk (S), dåvarande kommunstyrelseordförande uttryckte sig som följer: ”Det ger ju bara en bild av vad de 84 som ringt tycker”, vilket stämmer.

Detsamma skulle gälla om man genomförde en medborgarenkät idag.

Däremot visade det sig sedan tydligt i kommunalvalet 2010 vad de röstberättigade tyckte om (S) planer. Socialdemokraterna gjorde det historiskt sämsta kommunalvalet i Sverige.

Vänsterpartiets envisa motstånd till (S) planer gav 48 % av rösterna – det blev ingen flytt av vare sig gymnasium eller station och Herrgårdens förskola står kvar.

”Röda nejlikan”

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.