Catarina Lindström: Har V nått slutstation?

Ledare
PUBLICERAD:
Catarina Lindström tror att Coop-huset kan göra det svårt för vänsterpartiet i höstens val - möjligen kan ett rivningsbeslut rädda situationen.
Socialdemokraterna i Degerfors förlorade valet 2010 på planerna att flytta järnvägsstationen till centrum, närmare bestämt Folkets hus där det skulle inrymmas väntsal.

Socialdemokraterna i Karlskoga förlorade valet 2018 på den så kallade Kemab-affären. Kanske inte på försäljningsplanerna per se, utan snarare på alla märkliga turer och det som – i alla fall utifrån – såg ut som ett försök att genomföra affären utan allmänhetens vetskap och insyn.

Min undran nu är om inte vänsterpartiet i Degerfors kommer att förlora valet på Coop-huset. I likhet med sossarna i Karlskoga kanske inte på grund av själva köpet, utan på den totala avsaknad av plan för fastigheten som verkar finnas.

Redan när köpet klubbades igenom ställde jag mig frågande till det genomtänkta i att köpa en fastighet i dåligt skick som man inte vet vad man ska göra med.

Och att döma av de insändare, mejl och telefonsamtal verkar ganska många degerforsare vara inne på samma linje. ”Huset har aldrig passat in på torget”, ”Tala om vad det kostar att riva”, ”Vad ska ni göra med Coop-huset?”, ”Gör om och gör rätt i köpet av Coop-huset” är några av de åsikter som dykt upp i opinionsmaterialet sedan kommunens köp klubbades igenom av kommunfullmäktige i juni.

Det känns inte som att väljarna i Degerfors vill vara med i Peter Pedersens (V) ”breda diskussion” om vad Coop-huset ska användas till.

Min spontana tanke när beslutet fattades var ”Ta kontakt med Tony Ring i Karlskoga och se om ni kan få Sveriges häftigaste lekplats till Degerfors istället”.

Det kanske inte var så genomtänkt, men jag börjar bli mer och mer övertygad om att det faktiskt är en moderats förslag som kan rädda V.

Inför förra valet var Anna Nordqvist oerhört tydlig med vad hon ville göra. I en intervju sa hon att det bästa vore att ”bulldozra ner det och öppna upp för att bygga något helt nytt där”.

Sedan dess har det gått nästan exakt fyra år, och ju mer jag tänker på saken desto mer känner jag att hon hade rätt. Jag hoppas att anledningen till att moderaterna röstade för ett köp är att de vill ”bulldozra ner”.

Efter det kan det vara läge att fråga Degerforsborna vad de vill att de ska göra med sitt torg. Och ta en seriös diskussion med handlarna och andra näringsidkare vad de tror de facto skulle bidra till det mer välkomnande och attraktiva centrum som – faktiskt alla – verkar vara överens om att Degerfors behöver.