Insändare: Ett attraktivt centrum ett sätt

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Debatten om Coop-huset vid torget, Medborgarplatsen, i Degerfors
Foto: Anna-Stina Tallmyren
Svar till ”realist”.

Kommunen har ett ansvar för många områden inom den kommunala verksamheten, en del lagstyrd och andra frivilligt.

Men för att kunna betala för de områden som är grunden, utbildning, omsorg och äldrevård mm måste kommunen göra boendet inom kommunen så attraktivt som möjligt för både framtida löntagare och företag för att det ska finnas invånare som genom sitt arbete och företagsamhet bidrar med skattepengar till den verksamheten.

För att vara ”realist” tycker jag att du är väldigt orealistisk som uttrycker dig om att all blåbetong är farlig och innehåller asbest i sådan omfattning så det är ohälsosamt. Att ett hus är byggt med blåbetong innebär dock inte per automatik förhöjda radonhalter i inomhusluften. Det kan skilja stort beroende på hur mycket och vilken sorts blåbetong som använts, vilken del av huset som består av blåbetong samt ventilationen.

Så ett sätt att göra boende i Degerfors kommun kan vara att skapa ett attraktivt centrum och skapa goda förutsättningar för handeln.

Fd Sosse

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.