Insändare: (S)luta koka soppa på en spik

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Anna Nordqvist (M) tycker att socialdemokraterna i Degerfors ”kokar soppa på en spik” när det gäller hanteringen av beslutet om ansvarsfrihet.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Förvaltningsrätten beslutade 7/7 att bifalla överklagandet från Socialdemokraterna gällande gällande beslutet om nekad ansvarsfrihet för socialnämndens presidie och entledigande av detsamma.

INTE för att själva beslutet var fel i sak, INTE heller pga av de argument som Socialdemokraterna angav i överklagandet (och även försökt få det att framstå som i media), utan helt enkelt för att själva yrkandet med motivering från V som M, C och SD ställt oss bakom, inte kommit med i protokollet.

De utspel som förekommit i media och den bild som S försökt måla upp om ärendet till allmänheten - att man inte fått information, att deras förstanamn nu fått upprättelse, att politikern i fråga skulle vara någon form av hot och att det handlar om kön och ålder plus en storsint avsägelse av uppdrag man inte har följt av en förhoppning om ekonomisk kompensation. Det liknar mest uttrycket - ”att koka soppa på en spik”.

I själva verket skickades informationen om inkomna handlingar ut med kommunens postlista den 7 juli till både , Svärd, andra politiker och media. Det är bara att titta på maillistan. Gruppledare Svärd är högst arvoderad av oppositionen och har också ett ansvar att förmedla information till sin KF grupp. Att inte begära ut handlingen som vi andra gjort är inte någon annans ansvar, det är knappast endast S företrädare som har semester.

Gällande proklameradet om upprättelse i media så står det tydligt i domen att det INTE är själva beslutet som är fel i sak - det är ett formalia fel som Kommunfullmäktige skulle rätta till genom att återigen fatta samma beslut och bilägga den skriftliga motiveringen.

Avsägningen av uppdrag och arvode med s.k. ”hänsyn till nuvarande politiska styret” är ännu mer förbryllande. Lägg där till att kommunen skulle överväga ekonomisk kompensation. Hur kan man avsäga sig ett uppdrag man inte har, då beslutet inte vunnit laga kraft? Vilken ekonomisk kompensation kan väntas för något där utfallet ändå blivit detsamma?

Precis samma sak hände förra året vid KF i maj 2021 då Svärd avsade sig uppdraget innan hon vägrats ansvarsfrihet av fullmäktige - för att vid nästkommande möte ta tillbaka alltihop och vilda västern bröt ut.

Gällande argumenten från S i överklagandet så är det ju bara att lyssna på podden eller läsa handlingarna från Kommunfullmäktige 24 maj 2021 för att förstå att det överhuvudtaget inte handlar om det. Där finns alla skrivelser från revisionen och ledamöter i Socialnämnden och Kommunstyrelsen.

Det finns många starka, duktiga, kvinnliga (och manliga) politiker som trots att de skulle kunna uppfattas som ett verkligt ”hot” , istället respekteras och vinner förtroende hos andra partier och politiker. Vi behöver fler seriösa, engagerade politiker av båda kön, i alla åldrar, oavsett partifärg. Politiker som ägnar sig åt att göra det bästa av det förtroende de fått - inte ägnar all tid åt politiskt spel och spär på politikerföraktet.

Nu står vi här, utan rättelse av beslut och 100 tkr fattigare. I beslutsärendet på kommunfullmäktige fanns en gedigen motivering till varför beslutet fattades 2020 och åter skulle fattats, vilket det fanns majoritet för. Men istället för att besluta i ärendet väljer S med L och KD i släptåg att bordlägga det. Till vilken nytta?

Politik är ingen lekstuga! Det är dags att komma upp ur sandlådan nu S och sluta koka soppa på en spik. ”Kryddornas” bäst före datum närmar sig och spiken har nu blivit ganska rostig.

Anna Nordqvist (M), gruppledare kommunfullmäktige

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.