Insändare: Vad har hänt under mandatperioden?

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Foto: Roger Gleisner
I september är det nytt regionval - men vad har egentligen hänt under mandatperioden?

När man tittar på de beslut som är fattade och de uttalandena gjorts av de styrande råden, som är S, C och KD, är det inte en utveckling i regionen vi vill se.

Jag tänkte räkna upp några som vi tycker har gått åt fel håll.

• Nedläggningen av förlossningen i Karlskoga. Jag har svårt att förstå argumentationen från den politiska ledningen som säger att man måste ha neonatalspecialister (läkarteam som är specialiserade på för tidigt födda). Det finns ingen forskning på att det blir tryggare att föda bara för att man har sådana team. Dock finns det vittnesmål från många håll att Karlskoga BB, tidigare var en säker plats att föda barn på. Karlskoga BB fick för några år sedan fått omdömet som en av Sveriges bästa förlossningsenhet. Varför stänger man då? Har man ställt frågan vad som kvinnorna ser som tryggt och säker vård? Kan det vara så att argument bara är en rökridå för att kunna centralisera och flytta allt till Örebro?

Vi vill Öppna BB i Karlskoga med den första kartläggningen med tillhörande åtgärder som underlag.

• Fortsatt centralisering av all sjukvård

Kortfattat kan man säga att länskliniker fungerar som att man har tre sjukhus och delar på personalen mellan de delarna. Problemet är att man inte bemannar upp tillräckligt utan har Lindesberg och Karlskoga lasarett som dragspel när det saknas personal i Örebro, så ska de övriga två sjukhusen på egen bekostnad servar Örebro med personal. Alla chefer sitter i Örebro.

Det här är ett ytterst medvetet val av ledningen för att kunna satsa på specialistvård och vara framstående inom vissa områden. Tyvärr är det så att BB, Kirurgin i Linde och så vidare får vara med och bekosta det och att vi länsbor som väljer att bo utanför Örebro får allt sämre basalvård.

Erkänn istället, att det där med länskliniker blev inte så bra och att vi tar tillbaka självstyret till de enskilda sjukhusen.

• Avveckling av dopningsmottagningen inom beroendecentrum.

• Försämrad tillgänglighet och långa köer till sjukvården.

• Regionen är mer öppen för att privatisera vården.

• Införande av patientavgifter för unga från 19 års ålder.

• Stängning av kirurgi- och ortopedsakuten nattetid på Lindesbergs lasarett

Även om nämnden har ändrat i beslutet. Det ändrar inget för patienter med akuta och svåra sjukdomar eller olyckor.

• Höjning av högkostnadsskyddet från 900kr till 1200 kr.

• Införande av nya avgifter på hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Jag skäms för hur man hela tiden slår mot svaga grupper som har svårast att bemöta och protestera mot det som ytterligare ökar klyftan mellan människor.

• Införandet av nya avgifter för öppen- och slutenvård samt för vissa läkarintyg.

• Försämrad arbetsmiljö för personal samt extra arbetsbelastning både innan, under och efter pandemin.

• Ökad korttidssjukskrivning

• Tystnadskultur

Det pågår en fruktansvärd tystnadskultur där personalen inte vågar ens prata med oss politiker för att man är rädd för repressalier.

• Neddragningar av busslinjer i länet

Oavsett var man bor i länet betalar man lika mycket i skatt men man får inte alls samma service i de olika länsdelarna. Nu tvingas enskilda kommuner antingen betala extra för att behålla bussturer eller inte låta invånare ha tillgång till kollektivtrafik alls. Hela länet ska leva, säger man i alla fina dokument, fast det blir svårare för våra länsmedborgare att välja landsbygden.

De som regerat under mandatperioden är S, C och KD.

Det här är inte den utveckling jag vill ha i regionen! Nu är det du som får ta ställning till vilken utveckling du vill ha i framtiden.

Anneli Mylly (V), kommunalråd Degerfors kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.