Insändare: Fler våldtäktsfall måste klaras upp

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Pontus Lundahl/TT
Nyligen kom Brottsförebyggande rådet med sin senaste rapport kring anmälda brott under första halvåret 2022. Man konstaterar att de flesta anmälda brott minskat något, vilket på det stora hela bör ses som något positivt. Om det är en konsekvens av 2 års pandemi eller om folk slutat anmäla brott eller om brottsligheten faktiskt gått ner, lämnar vi åt andra att forska vidare kring.

Det som däremot är illavarslande är att antalet anmälda våldtäkter ökat över tid.

Under årets första 6 månader anmäldes 4 482 våldtäktsbrott, vilket är en ökning med 92 brott jämfört med första halvåret 2021. Jämfört med första halvåret 2013 har antalet anmälda våldtäkter ökat med 52 %.

Det är alltså 25 personer/dag som blir våldtagna i Sverige år 2022. Tjugofem personer varje dag blir våldtagna! Och då ses våldtäkt som brott där man kan utgå från att mörkertalet är stort.

Inom det här området finns det otroligt mycket kunskap, statistik och fakta. Att det under Magdalena Anderssons åtta år med den ”feministiska regeringen” inte har skett större förändringar vad gäller lagstiftning och preventiva åtgärder är verkligen anmärkningsvärt.

Regeringen har i princip inte gjort något som gett effekt inom området trots två mandatperioder vid makten.

Den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) visar att 4,6 procent av befolkningen (16–84 år) uppger att de utsatts för sexualbrott 2020, vilket motsvarar cirka 375 000 personer.

Enkel matematik säger oss att mörkertalet kring anmälda sexualbrott alltså är enormt stort.

Från samma undersökning vet vi att var femte kvinna känner oro över för att bli utsatt för sexuella övergrepp eller våldtäkt.

I Skolundersökningen om brott från 2017 framgår att tre till fyra tjejer i varje klass uppger att de utsatts för sexuellt ofredande, alltså att någon tafsat eller tagit på dem minst en gång under de senaste tolv månaderna, och nästan en av 10 uppger att de vid minst ett tillfälle blivit tvingade att göra något som de upplevde som sexuellt.

Imorgon kan det vara din dotter, mamma, syster eller väninna som blir en av de 25 kvinnor som våldtas! Vi måste få ordning på Sverige och införa effektiva åtgärder och lagstiftning på det här området som faktiskt gör skillnad.

Moderatkvinnorna vill bland annat:

- Att förhör alltid skall hållas med den som är skäligen misstänkt för ett sexualbrott. Det

görs inte idag och bara 5 av 100 våldtäkter klaras upp.

- Inför rätt till målsägandebiträde även i hovrätten i mål om våld i nära relation och för

sexualbrott.

- Polisen ska kunna spela in och spela upp första förhöret med målsägande och använda det som bevisning i rättegång.

- Utbilda vårdpersonal som tar emot vid våldtäkt avseende säkring av bevismaterial.

- Skärp straffen för våldtäkt och ta bort straffrabatter vid grova våldsbrott och våldtäkt.

- Öka stödet och stärk den ekonomiska ersättningen till brottsoffret.

Vi Moderater har lagt en motion till regionfullmäktige om att upprätta en enhet för

sexualbrottsutsatta på USÖ. Att detta är en viktig åtgärd bekräftades på ett seminarium i Almedalen i år, arrangerat av Åklagarmyndigheten i Sverige. I dagsläget finns bara en enhet, i Region Stockholm. Region Örebro Län borde bli nummer två.

En sådan mottagning skulle kunna bidra till att fler vågar anmäla våldtäkt, att brottsutsatt person får ett mottagande av särskilt utbildad personal och att bevisning kan säkras så att fler fall klaras upp av polisen och fler gärningspersoner kan fällas.

Ovanstående förslag är inte hela lösningen, mer behöver göras för att förhindra att våldtäkterna i landet fortsätter öka, men insatserna bidrar till att fler som våldtar straffas, att brottsoffren får ett professionellt bemötande och framför allt att fler brottsoffer får upprättelse!

Anna Danielsson (M), ordförande Moderatkvinnorna i Örebro Län

Katarina Tolgfors (M), riksdagskandidat #3 Örebro Län

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.