Insändare: Fasa ut och avskaffa delade turer

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Foto: HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX
Vi Kristdemokrater i Degerfors anser alltjämt att de delade turerna är föråldrade och inte är bra för arbetstagaren och dess familj. Trötthet, stress, ångest och problem med det sociala livet är några av skälen.

Vi har uppfattat ett stort missnöje med de delade turerna. Och missnöjet breder ut sig.

Återhämtningen och samvaron med familjerna blir lidande. Kommunen bör se över sin bild som en attraktiv och modern arbetsgivare.

Nu får de som jobbar heltid jobba varannan helg under ett sexveckorsschema. Med två delade helgpass under denna tid. Även arbetspassen blir långa, ibland uppemot 12-13 timmar.

Vem vill ha håltimmar mitt under dagen för att sedan återgå till jobbet? Nä, det känns verkligen inte lockande.

Det vore skillnad om man istället gjorde två helger med två delade turer för att slippa den tredje helgen men nu är inte så fallet. Delade turer försvårar även det sociala livet. Och i och med heltidsprojektet borde rimligen det finnas mer personal på ”golvet”. Dock verkar just heltidsprojektet vara en kostsam flopp, vilket tyvärr ej fick det utfall som var planerat.

I andra kommuner och regioner fasas de delade turerna ut i rask takt.

Skälen är många, äldreomsorgen är tung nog som den är. Att ta bort delade turer utan att öka personaltätheten leder till antingen färre personal på morgonen eller kvällen då det är mycket att göra.

Tunga lyft och ofta dålig bemanning ibland med ovana vikarier. Då ska man jobba när det är som tyngst. Med alla som ska upp och kläs på. Sen när det är lite lugnare så har personalen ledigt några timmar. Antalet brukare har blivit fler, särskilt inom hemtjänsten, och i äldreboenden har vårdtyngden ökat markant.

Det är delvis en schemateknisk fråga och delvis en bemanningsfråga som inte är frikopplad från kommunens ekonomi. Under år 2021 låg sjukfrånvarokostnaderna inom vården på cirka 17 miljoner kronor.

Hur stor del av denna kostnad förorsakade de delade turerna.? Vi tror att avskaffandet av de delade turerna blir kostnadsneutralt i slutändan.

Och kan man från majoriteten med stödpartier ” investera i Coophuset ”så varför inte investera i god personalvård och hållbara scheman? Annars står vi snart utan kompetent vård och omsorgspersonal.

Personalen behöver återhämtning och livskvalitet!

Flertalet riksdagspartier lovar att de ska avskaffa de delade turerna, men på lokalplanet är det inte prioriterat. Kan inte Degerfors visa framfötterna och bevisa att det är möjligt att genomföra detta även utan lagkrav från staten?

Vi Kristdemokrater i Degerfors föreslår därför att de delade turerna snabbt fasas ut och avskaffas. Avskaffa det nu, äldreomsorgen är slitsam nog ändå!

För Kristdemokraterna i Degerfors

Jan Johansson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.