Insändare: V satsar på Stora Valla och Medborgarplatsen

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Love Tallmyren
Det har varit många insändare på sista tiden, där man bekymrar sig för kommunens ekonomi. Vissa tror att kommunens dåliga ekonomi beror Stora Valla och köpet av COOP-huset, så är det inte.

Ekonomin har inte varit bra, beroende på de stora underskotten 2019 till 2020 på 53 milj.

Skall vi titta framåt för 2023 först och främst, vet vi att det finns 640 milj. att spendera för de olika förvaltningarna, utifrån nu gällande skatteprognos.

Av dessa 640 milj. vill Vänsterpartiet lägga 1,8 milj. för COOP-huset och 4 milj. för Stora Valla IP.

Resterande 634 milj. vill vi fördela ut enligt följande (siffrorna inom parentes är 2022 års budgetram):

Kommunstyrelsen: 78 milj. (72 milj.)

Servicenämnden: 24 milj. (20 milj.)

Kultur o utbildningsnämnden: 207 milj. (203 milj.)

Degerforsgymnasiet: 57 milj. (56 milj.)

Socialnämnden: 264 milj. (258 milj.)

Finansförvaltningen netto: 4 milj. (0 milj.)

Detta är vad kommunfullmäktige den 13 juni i år, beslutade som preliminära driftsramar för 2023.

V och SD röstade för, medan S, M, C och L reserverade sig till förmån för eget budgetförslag. De senares budgetförslag skall komma i november. Det innebär att väljarna inte får veta dessa partier vill innan valet.

De tillgängliga 640 milj. är ju preliminära och kommande prognoser kan vissa något mer eller något mindre.

Samtliga nämnder kommer dock säkert att tvingas till besparingar och effektiviseringar, då inflationen kommer att bli högre än vad man tidigare räknat med. De nämnder som inte klarar budgeten för 2022, måste även spara in ett sådant eventuellt underskott.

Vänsterpartiet vågar därför inte lova några ytterligare utökningar för 2023. Vi tror oss kunna få en ekonomi i balans från 2024, om väljarna ger oss chansen att vara med och leda kommunen. Vad vi vill göra under den kommande mandatperioden finns beskrivet i vårt kommunala handlingsprogram 2023–2026 som finns på: degerfors.vansterpartiet.se/var-politik

Gertowe Thörnros, Vänsterpartiet Degerfors

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.