Insändarsvar: Stopp på centralisering

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Svar på insändare ”Förvånande lagbyten”

Svar till Acke Månsson Socialdemokraterna.

Du talar om ideologi, rötter och människovärde Acke Månsson. I samma andetag kallar du högerblocket för ”blåbruna med rätta”. Hur ser det då ut med den Socialdemokratiska historiken gällande just rötter och människovärde? Att kasta sten i glashus är ofta inte en god idé och brunsmetning är en välkänd valtaktik från S. Det ska tilläggas att vi på senare tid sett flera Socialdemokrater byta parti till Moderaterna, inte bara lokalt utan i hela landet vilket är glädjande och vi välkomnar självklart alla som vill låna ut sin röst till M i detta viktiga val.

Insändaren som besvaras:

Sverige har världens femte högsta skattetryck. S regeringen har höjt 46 skatter de senaste åtta åren plus att man nu vill införa arvsskatt, gåvoskatt, beredskapsskatt, bolåneskatt och fastighetsskatt. El- och bensinpriserna skenar. Det har blivit oerhört dyrt att vara svensk och snarare är väl frågan hur familjer ska klara sig om S får fortsätta att styra Sverige?

En barnfamilj kan idag förlora pengar om någon av föräldrarna tar ett jobb. 700 000 utrikesfödda i Sverige försörjer inte sig själva. Därför behövs ett bidragstak och skärpta krav för att få bidrag. M vill istället sänka skatten på arbete och pension. Det ska löna sig att jobba och att ha jobbat. Eller tycker Månsson att det är rättvist att den ena familjen går till jobbet och den andra lever på bidrag men får lika mycket pengar?

Med Socialdemokraternas politik lönar det sig mer att gå på bidrag än att jobba. Så kan vi inte ha det. Det är inte S bidragslinje som bygger Sverige starkt - det är den Moderata arbetslinjen.

När det kommer till trygghetsfrågor så behövs en ny kriminalpolitik. Vi har rekord i antal dödsskjutningar men bland den lägsta polistätheten i EU. Vi behöver en ny hårdare kriminalpolitik, M har även presenterat 52 reformer för att förebygga kriminalitet som handlar om konkreta satsningar på socialtjänst, skola och missbruksvård. M-styrda kommuner visar redan idag en positiv utveckling i betydligt fler utsatta områden än vad S gör, vilket Uppdrag granskning nyligen rapporterade.

Gällande den regionala politiken så spelar M inget fulspel. Angående Karlskoga förlossning/BB så talar vi om vilka möjligheter som faktiskt finns, använder oss av omvärldsspaning och faktabaserade underlag. Värnamo är ett tydligt exempel på hur vi kan klara patientsäkerheten även i Kga, medarbetarna väntar på att få komma tillbaka. Vi Moderater har med en återöppning av förlossningen i vår budget, vi kan därför även finansiera vårt förslag.

Ditt parti kan inte ge några garantier överhuvudtaget på att Kga förlossning återöppnas igen – de har misslyckats med att verkställa Regionfullmäktiges beslut. Det mest anmärkningsvärda och något provocerande, är att de nu igen har med det i sitt valmanifest. S gav löften om en öppen förlossning i Kga valet 2018. 2019 stängde de och la ner den. Det finns inga garantier att det överhuvudtaget öppnar 2029 - 10 år senare! Nej. Om vi nu ska tala fulspel så är nog väljarna smartare än att gå på detta igen. Det krävs ett maktskifte i regionen och nu är tiden inne.

Vi hoppas också att väljarna besöker våra valstugor och talar med oss politiker på gator och torg, inte bara röstar som man alltid gjort. Om vi vill ha förändring behövs ett maktskifte både regionalt och på riksplanet. En röst på M i regionen är en röst på tre fullvärdiga akutsjukhus, två förlossningsavdelningar, ökad tillgänglighet, kortare köer och ett stopp på centrali(S)eringen. En röst på M på riksnivå, är en röst på en högerregering som ser problemen, har förslag på lösningar och som ser till att få ordning på Sverige!

Anna Nordqvist (M), #1 Regionkandidat västra länsdelen

Anna Ragen (M), #6 Riksdagskandidat

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.