Insändare: Ni måste besinna er

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Peter Pedersen (V), menar att kommunfullmäktige Degerfors intre ska fatta beslut om att höja arvodena i nuvarande situation.
Foto: Helena Lundberg
Vänsterpartiet säger nej till kraftigt höjda politikerarvoden och ja till en stabil kommunal ekonomi.

AllianSen (S,M,C,L) körde Degerfors kommuns ekonomi i botten åren 2019-2020 med ett underskott på 53 miljoner kr. (V) fick gå in och ta ansvar för att uppnå en kommunal ekonomi i balans. Arbetet är tufft men nödvändigt, där kommunens olika verksamheter förväntas bedriva arbetet inom givna budgetramar. Vi är nu på väg åt rätt håll och förväntar oss ett positivt ekonomiskt resultat 2022.

Övriga partier har under hela året efterfrågat ett nytt arvodesreglemente baserat på det s.k. inkomstbasbeloppet (Ibb). (V) har som enda parti i kommunfullmäktige velat ha kvar gällande arvodesreglemente, där höjningen av de politiska arvodena följer den genomsnittliga löneökningen för kommunens anställda. En koppling till Ibb kommer att leda till kraftigt höjda ersättning för politikerna och kraftigt höjda kostnader för kommunen åren framöver.

Oppositionen har varit passiva i frågan på ett stort antal politiska möten, där arvodena behandlats. Men i elfte timmen lägger de fram ett eget förslag, som dock ändras i vissa delar så sent som på ett extra kommunstyrelsemöte 29/8 strax innan kvällens kommunfullmäktige, där frågan återremitteras pga. olika frågetecken. Nu tvingas vi ha ett extra kommunfullmäktigemöte 8/9 bara några dagar före valdagen 11/9.

(V)änsterpartiet finner det häpnadsväckande och stötande att oppositionen, som sista beslut före valet, prioriterar att kraftigt höja politikerarvodena! Det riskerar öka kommunens kostnader med 1-1,5 miljoner kr/år. Det är fel i sak och skickar ut helt fel signal om vi menar allvar med att uppnå en kommunal ekonomi i balans.

Peter Pedersen (V)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.