Hoppa till huvudinnehållet

Ulrika Lundgren: Att förena sina krafter

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Den 11 september är det val i Sverige. Tyvärr går tankarna till annat som hände just denna dag och hur detta bidrag till ökad misstänksamhet och minskad tillit till varandra. Det är just då som det är viktigt att påminna sig om vilken kraft det finns i att verka tillsammans. Att samverka, att samarbeta, att fungera gemensamt, förena sina krafter, gå på en gemensam linje, handla gemensamt, medverka och sammansluta sig. Något som vi Karlskoga och Degerfors kommuner har en god tradition och erfarenhet av att göra.

I Karlskoga och Degerfors kommuner finns goda politiska viljor att arbeta förebyggande och främjande inom områden som våld i nära relation, barnets rättigheter, jämlikhet i hälsa och jämställdhet. Regeringen har gett uppdrag att utreda en strategi för barn kopplat våld i nära relation. Olika verksamheter som berör barn och familjer behöver skapa bättre samverkan än idag. Nationell strategi om våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld, är andra strategier som ska kopplas till detta. För att nå framgång i allt detta arbete, måste vi alla förena våra krafter och verka tillsammans. Det är vårt uppdrag som tjänstepersoner.

Vikten av att gemensamt visa kraften som uppstår när vi samverkar kan inte underskattas. Den kunskapsöverföring och de kontakter som skapas i samverkan skapar ännu bättre möjligheter att kunna göra rätt insats till rätt person, i rätt tid. I nätverket, Våld i Nära relation visar våra utvärderingar att nätverk är viktigt för att bygga förtroende och skapa samsyn samt skapa enklare kontaktvägar. Tänk så mycket bra saker vi kan komma fram till gemensamt, då vi pratar med varandra och inte bara om. I nätverket finns representanter från polis, kvinnohus, brottsofferjour, socialtjänst och skola i båda kommunerna, Region Örebro län, Samhälle och Serviceförvaltningen som samordnare. De rapporter som delges där visar tack och lov att kunskapen i samhället har ökat genom information på olika ställen och var man kan vända sig, när skadan redan skett. Att det finns en tendens att avvakta anmälan, inte minst första gången, om det finns barn med i bilden. Vi kan också avläsa att våra kloka unga, i ny generation har andra värderingar, där anmälningsbenägenheten verkar vara högre. En ökad benägenhet att faktiskt anmäla brott då någon form av upprättelse behövs för att kunna gå vidare. Vilket gör att våldet kanske kan stoppas tidigare? Detta vi måste förena våra krafter kring. Att aldrig ge upp och att alltid ha nolltolerans mot våld. Det finns så mycket kunskap, kunniga och kloka personer, som kan hjälpa till om våldet ändå inträffar.

Vikten av att våga fråga, är många gånger det stora hindret. Att fråga alla och att fråga flera gånger, är väldigt viktigt. Att förebygga att det faktiskt sker är så viktigt. Klarar vi att samverka så når vi gemensamt det vi åtminstone kan förebygga och vi kan ta hand om det som ändå sker på ett bra sätt.

Ulrika Lundgren, Förvaltningschef, Karlskoga och Degerfors kommuner

Artikeltaggar

FamiljKrönikor