Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Fulla fängelser ett haveri

Publicerad:
<strong id="strong-9b3c9cb3de9b805cb09861868a492065">Simon Attefall (KDU), rättspolitisk talesperson, menar att överfulla fängelser är ett rättsligt haveri.</strong>
Simon Attefall (KDU), rättspolitisk talesperson, menar att överfulla fängelser är ett rättsligt haveri. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det svenska rättsväsendet står idag inför svåra utmaningar. Dödskjutningar har blivit ett återkommande inslag på nyheterna och kriminella gäng etablerar sig alltmer i samhället. Kraftfulla åtgärder behövs för att få bukt på oroligheterna på våra gator, men det är också viktigt att rusta upp hela rättskedjan för att klara av att vända den negativa utvecklingen.

Hårdare straff och satsningar på det brottsförebyggande arbetet är otroligt viktiga bitar för att klara av rättspusslet, något som vi kristdemokrater lyfter tydligt i debatten. Men för att vanliga människor ska kunna gå tryggt på våra gator och torg måste vi också kunna bura in brottslingarna, vilket idag är svårare än vad det borde vara.

Sveriges fängelser är överfulla. Fler och fler intagna måste dela cell med varandra vilket leder till att utrymmet per individ minskar. Den minskade ytan skapar oroligheter mellan intagna, men också mellan intagna och personal. Samtidigt har besöksrum gjorts om till fängelseceller och våningssängar installerats. Kriminalvården vill öka antalet platser på våra häkten och anstalter med 2400 platser, dock är åtgärderna för att uppnå detta flera år försenade och läget är så pass akut att dessa platser redan skulle behöva vara på plats.

När Kristdemokraterna föreslog att bygga fängelser utomlands blev vi anklagade för att vara populister. Idag är platsbristen på våra fängelser så pass allvarlig att de som hånade förslaget bör tänka om. Idag är nära 11 000 fängelsedömda på fri fot efter dom. Under den tiden begår var femte fängelsedömd person ett nytt brott innan de börjat avtjäna sitt straff. Att bygga fängelseplatser utomlands är bara en åtgärd, på hemmaplan är en sänkt kostnad per intagen ett viktigt steg närmare en lösning av platsbristen och säkra att ingen dömd gärningsman går fri ute på våra gator och torg och har möjligheten att begå nya brott. Brottsoffren ska heller inte behöva riskera att möta sin gärningsman på gatan i väntan på fängelsestraff.

Sverige är i topp när det kommer till att lägga pengar på fängelser. Siffror från Kriminalvården visar att en intagen i fängelse kostar cirka 3 300 kronor per dygn. Om vi studerar våra grannländer som Danmark och Finland lägger det ungefär hälften av de pengar som Sverige gör. Trots detta finns det en stor platsbrist som inte tycks lösas med ett ökat anslag av pengar. Att öka anslaget till Kriminalvården är möjligt, men vi i KDU anser också att vi ska minska kostnaden per intagen i svenska fängelser vilket frigör pengar som kan användas till annat inom myndigheten, rättsväsendet eller det brottsförebyggande arbetet.

Simon Attefall (KDU), rättspolitisk talesperson

Artikeltaggar

ÅsikterInsändare